شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

نقد و نظر استاد محمد ابوزهره

<
>

از دوستمان مرحوم شیخ عبدالحمید الخطیب، سفیر عربستان سعودی یا سفیر حجاز در سوریه، نقل شده است که در تفسیر این آیه گفته است: اصل در ازدواج تعدد و چندهمسری است، زیرا در آیۀ شریفه آمده است: «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً.»«10»

(42)بنابراین، تک‌همسری برای کسانی است که بیم از بی‌عدالتی دارند و فکر می‌کنم این برخلاف دیدگاه دوست و استاد ما امام صدر باشد. البته، من این نکته را برای مخالفت با ایشان ذکر نکردم، بلکه هدفم ایجاد انس و نزدیکی بود.

ایشان (حفظه‌الله) گفتند كه چندهمسری فقط برای افرادی مقدس همچون حضرت محمد(ص) و اصحاب ایشان به‌طور مطلق و بی‌قید و شرط مباح بوده است. این سخن برای ما یک غنیمت است که باید به آن چنگ زنیم، زیرا ایشان همۀ اصحاب را مقدس شمردند و این غنیمتی است که از امامی بزرگوار از رهبران شیعه به دست آورده‌ایم و راهی است برای نزدیک ‌کردن مذاهب اسلامی به یکدیگر. گفتند که چندهمسری تنها در صورت ضرورت یا نیاز جایز است. من می‌خواهم به ایشان بگویم یکی از موارد ضرورت یا نیاز این است که شهوت مرد زیاد باشد و نتواند به یک همسر بسنده کند. آیا این ضرورت نیست؟ گفتند: این انسان‌های مقدس برای شهوت نبود که ازدواج کردند بلکه به سبب نیاز بود. من تنها در مورد یک شخص یعنی حضرت محمد(ص) با ایشان موافقم. معروف است که پیامبر برای شهوت ازدواج نکرد، اما من نمی‌توانم بگویم ابوبکر و عمر و عثمان و علی برای شهوت ازدواج نکرده‌اند. از نظر من فقط

43