شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

روح تشریع در اسلام

<
>

روح تشریع در اسلام

متن سخنرانی و مقالۀ امام موسی صدر

در هفتمین کنفرانس «ملتقی الفکر الإسلامی»

که در سال 1973 و در شهر تیزی‌اوزو الجزایر برگزار شد.

19