شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مقدمه

<
>

نخستین کنفرانس در اواخر زمستان 1968 میلادی و در شهر الجزایر برگزار شد. عنوانِ کنفرانس «ملتقی التعریف بالفکر الإسلامی» و دبیرستانِ رشید میزبانِ مهمانان بود. 160 دانشجو در این کنفرانس شرکت کردند. کنفرانس‌های دوم و سوم هم در پایتخت الجزایر برگزار شد. وزیر اوقاف الجزایر، سعدونی، این سه کنفرانس را برگزار کرد. در این سه کنفرانس کسانی مانند مالک بن نبی و شیخ محمد ابوزهره و دکتر محمد عروه شرکت کردند. از میان موضوعاتِ این سه کنفرانس می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تاریخ جنبش اصلاحی و نقش آن در نهضت اسلامی» و «نقش دین در توسعۀ اقتصادی.»

کنفرانس چهارم با تغییر در اسم کنفرانس و نیز شهر میزبان، در سال 1970میلادی برگزار شد. نام کنفرانس «ملتقی التعرف علی الفکر الإسلامی» و شهر قسنطینه میزبان بود.

در کنفرانس چهارم ششصد دانشجو و 28 دانشمند و اندیشمند اسلامی شرکت کردند. در واقع، این کنفرانس نقطۀ عطفی در برگزاری این گردهمایی‌هاست، هم از نظر نحوۀ برگزاری، هم از جهت عدۀ شرکت‌کنندگان و هم از حیث موضوعات.

از همین کنفرانس چهارم بود که دولت الجزایر بودجه‌ای به آن اختصاص داد. همچنین مقرر شد این کنفرانس هر سال در یکی از شهرهای الجزایر برگزار شود، تا مردم، پس از دورۀ استعمار، با فرهنگ اسلامی آشنا شوند. موضوعات کنفرانس هم اعتقادی بود و هم سیاسی و فرهنگی و اجتماعی. از جملۀ این موضوعات می‌توان به «زن و خانواده در اسلام» و «اسلام و شخصیت تمدنی و فرهنگی ما» و «زبان عربی» و «دعوت اسلامی» اشاره کرد. در هر كنفرانس چند اندیشور به یک موضوع می‌پرداختند تا هر موضوع از زوایا و با دیدگاه‌های متفاوت بررسی

11