شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

از دریچۀ عاشورا

<
>

لشکریان به خیمه‌گاه، جدا کردن سرها، آزارها، تاختن اسب‌ها بر روی بدن‌های پاک شهدا. همۀ این‌ها در تاریخ آمده است. این‌ها الفبای تاریخ مذهب ماست. ای ستمگران، ای کاخ‌نشینان، ای جنایت‌کاران، با چه چیزی می‌خواهید ما را عذاب دهید و شکنجه کنید؟ با موشک‌باران غبیری و حی‌‌الغوارنـه و برج‌البراجنـه؟ این‌ها در تاریخ ما سابقه داشته است. ما در مقابل این سختی‌ها بسیار صبر پیشه کرده‌ایم، بسیار تحمل کرده‌ایم، بسیار ایستاده‌ایم و هیچ‌گاه عقب‌نشینی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد. و هنگامی که موعد فرا رسد، هیچ‌یک از ما شریف‌تر و بزرگ‌تر از حسین(ع) نیست. عمرمان طولانی‌تر از عمر حسین(ع) و خونمان رنگین‌تر و پاک‌تر از خون حسین(ع) نیست. می‌ایستیم و می‌جنگیم و از کودکان و اهداف و حقوق خود بی‌باکانه دفاع می‌کنیم.

(239)شبهه‌اندازی و تفرقه‌افکنی بس است. تقسیم‌بندی مردم و حیله‌گری و تبلیغات گمراه‌کننده کافی است. مردم حی‌‌الغوارنـه چه کرده‌اند که سزاوار آوارگی و اسارت باشند؟ چه کرده‌اند؟ آیا در میان آنان برخی تیراندازی کرده‌اند؟ همۀ مردم در همه‌جا تیراندازی کرده‌اند. جوانان چه کرده‌اند که می‌بایست دستانشان را بر روی سرهایشان قرار می‌دادند؟ همۀ این‌ها برای خوار کردن و ترساندن و اثبات برتری نژادی است، همان‌گونه که یهود چنین می‌کند. ولی یهود از اینکه خود را ملت برگزیدۀ خدا خواندند، چه سودی بردند؟ غیر از بحران و نابسامانی و محنت همیشگی خود و ملت یهود و عرب؟ آیا اکنون قرار است با چشمان خود شاهد شکل‌گیری اسرائیلی جدید در این منطقه باشیم؟ اسرائیلی مسیحی؟ هرگز، اگر یک قطره از خون ما باقی باشد، نمی‌گذاریم اسرائیل دومی در سرزمین ما به وجود آید، هر کاری هم می‌خواهند بکنند. ما برتر دانستن برخی بر دیگران را نمی‌پذیریم. همۀ مردم مانند دندانه‌های شانه

143