شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

عطای حسینی در واقعۀ کربلا

<
>

و اندکی آرام شده‌‌ایم و مشکلات را به حال خود رها کرده‌‌ایم تا بیشتر و بیشتر شود و از این مجالس بهره‌‌ای نبرده‌‌ایم و این یعنی ما امام حسین را بی‌‌اعتبار کرده‌‌ایم، یعنی معنا و محتوای این مجالس و این سرمایۀ بزرگ را از آن گرفته‌‌ایم و نگذاشته‌‌ایم در دل و جانمان اثر کند.

(215)برادران، سرمایۀ حسینی در طول تاریخ نقش بزرگی ایفا کرده و مذهب ما و ولایت ‌مداری ما و آموزه‌‌های ما را حفظ کرده و آن‌ها را در سراسر جهان منتشر کرده است. زمانی که هیچ رسانۀ تبلیغاتی وجود نداشت، مکتب امام حسین، مکتب فرهنگ‌‌ساز در همۀ مناطق دنیا بود. ولی امروزه مجالس حسینی چه کارکردی در دل و جان ما دارد؟ ما پیکره و عناصر تشکیل‌‌دهندۀ این مجلس هستیم. این جمعیت از من و شما تشکیل شده است. ما چه استفاده‌‌ای از این مجالس می‌‌بریم؟ گریه می‌‌کنیم. گریه کردن کار خوب و درستی است، ولی مقدمه است. ما باید از این مجالس بهره ببریم. من از خودم و از شما می‌‌پرسم: ما از روز عاشورا چه بهره‌‌ای برده‌‌ایم؟ چه سودی به دست آورده‌‌ایم؟ چه استفاده‌‌ای در عرصۀ عمومی و چه استفاده‌‌ای در زمینۀ فردی برده‌‌ایم؟ اگر استفاده نبرده باشیم و تنها گریه کرده‌‌ باشیم من به شما خبر می‌‌دهم که این کار سودی ندارد.

(216)برادران، ما از کدام دسته هستیم؟ از کسانـی هسـتیم کـه گریه می‌‌کنند و حسین را می‌‌کشند؟ ان‌شاء‌اللّه نه. ان‌شاء‌اللّه میان ما چنین کسی وجود ندارد. ولی می‌‌خواهید برایتان بگویم چه کسی گریه می‌‌کند و حسین را می‌‌کشد؟ روشن است که امام حسین(ع) الان نیست تا کسی او را بکشد، ولی چیزی گران‌بهاتر و مهم‌تر از خود امام حسین در دستان ماست: ....حسین، کرامت امت حسین، مقدسات حسین. اگر ما گریه کنیم، ولی در عین حال برای تضعیف اهداف امام حسین تلاش کنیم؛ اگر گریه کنیم، ولی در صف باطل باشیم؛ اگر گریه کنیم، ولی گواهی دروغ

131