شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام حسین(ع)، پیشوای اصلاحگری

<
>

سقوط تمدن خود را توجیه کنند و چنین نشان دهند که این اعراب هستند که با افزایش قیمت نفت، تمدنشان را به خطر انداخته‌‌اند با اینکه می‌‌دانیم اعراب قیمت نفت را بالا نبرده‌‌اند بلکه صادرات نفت به دشمنان خود و دوستان اسرائیل را متوقف کرده‌‌اند. ولی آنان می‌‌خواهند بر این توجیه خود تأکید کنند و این نشانگر آن است که آنان در حال توطئه‌‌چینی بر ضد این امت هستند، و نمی‌‌دانیم چه زمانی ما را با آن غافلگیر می‌‌کنند.

(177)درنزدیکی ما، اسرائیل بـه حیله‌‌گـری و دشـمنی و توطئـه‌‌های خود ادامه می‌‌دهد. من دیروز در کفرشوبا بودم. صحنه‌‌هایی دیدم که دل انسان را به درد می‌‌آورد. دیدم ده‌ها و بلکه صدها نفر از کوچک و بزرگ اثاثیۀ خانۀ خود را حمل می‌‌کنند. به یاد سال 48 افتادم: هنگامی‌که فلسطینیان درب خانه‌‌های خود را قفل کردند و کلید آن را در جیب‌‌شان گذاشتند و به لبنان آمدند. به این امید که روزی بازگردند. آنان بر این باور بودند که وعده‌‌ها و قول‌‌ها آنان را به سرزمین‌‌شان بازمی‌‌گرداند و ستمگران جهانی رسوا خواهند شد و دنیا در کنار آنان خواهد ایستاد تا آنان را به کشورشان برگرداند. آنان خیلی صبر کردند، خیلی درخواست کمک کردند، خیلی فکر کردند و سال‌ها گذشت تا اینکه مطمئن شدند دنیا آنان را فراموش کرده است. دنیا دنیای درندگان است؛ دنیای گرگ‌‌هاست نه دنیای شرافتمندانی که حق را یاری می‌‌کنند و در کنار حق می‌‌ایستند. از این جهت بود که آنان مجبور شدند اسلحه به دست بگیرند، تفنگ به دست

108