شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام حسین(ع)، پیشوای اصلاحگری

<
>

وجود بیاورد. بر عکس، ما نیازمند زنانی هستیم که اراده‌‌ها را قوی کنند و محکم بایستند. این امر نیازمند آموزش و پروش کامل است. چراکه جامعۀ ما امروز نیاز دارد که همۀ نیروی خود را بسیج کند. ما نیاز داریم که اراده‌‌های خود را قوی و همۀ نیرو و توان خود را بسیج کنیم تا بتوانیم به عزتی که خداوند برای ما مقدر کرده است، عزتی که برای خدا و پیامبر و مؤمنان است، دست یابیم.

(175)برادران گرامی، حادثۀ کربلا که ما هر سال آن را زنده می‌‌کنیم و هر سال آن را در برابر خود ترسیم می‌‌کنیم و هر سال می‌‌کوشیم خود را در فضای آن قرار دهیم و جوی حسینی پدید آوریم و تصویر جهاد و مصیبت‌‌های کربلا را در برابر چشم خود قرار دهیم ... ما هر سال به این‌ها نیاز داریم به‌خصوص در ابتدای سال. سال هجری اسلامی ما با عاشورا و با محرم آغاز می‌‌شود تا ما از این مکتب و از این سرچشمه توشه‌‌ای کافی از عزم و اراده برای رویارویی با زندگی دشوار خود برداریم. ما نیاز داریم که از دریای حسینی حجم فراوانی از اراده و نیرو برای مقابله با ظلم و ستم در خانه‌‌هایمان، در میهن‌‌مان، در منطقه‌‌مان و در دنیامان برداریم. ستمگران بر ضد این امت متحد شده‌‌اند. آنان به این امت ستم و حقوق آن را پایمال می‌‌کنند و برای عزت و ثروت و آیندۀ آن توطئه می‌‌چینند. ما سخت نیازمند بهره گرفتن از دریای حسینی هستیم تا برای برخورد با تاریکی‌‌ها و شب‌های تاری که در پیش داریم، آماده شویم. اگر آرام بنشینیم نمی‌‌توانیم مقابله کنیم، چون ضعف و سستی به تسلیم شدن می‌‌انجامد.

(176)برادران، علائم این نبـرد هر روز نمایان‌‌تر و نزدیک‌تر می‌‌شود. روزنامه‌‌‌‌های دنیا پر است از اتهاماتی بر ضد اعراب. می‌‌گویند اعراب دشمن تمدن هستند و می‌‌خواهند تمدن را نابود کنند. آنان می‌‌خواهند فروپاشی تمدن خود را این‌گونه توجیه کنند. تمدن مادی آنان که بر پایه‌‌های صرفاً خودخواهانه و مصلحت‌‌جویانه استوار است، ناگزیر در دنیا جنگ به پا می‌‌کند. جنگ و خودپرستی تمایل به سود و منفعت را تشدید می‌‌کند. برخورد میان منافع و جنگ در همۀ زمینه‌‌ها امری دایمی است و این مسئله به فروپاشی تمدن آنان می‌‌انجامد. ولی آنان می‌‌خواهند

107