شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مناسبت‌های ماه رجب و زیارت امام حسین(ع)

<
>

موجب وحدت مسلمانان و نمازش مانع از فحشا و منكر و روزه‌اش سپر آتش است، همان‌طور كه در خطبۀ حضرت زهرا(س) خوانده‌ایم. اسلامی كه حسین(ع) جلودار آن است، اسلام حقیقی است. یزید به دنبال اسلام واقعی نیست، بلكه اسلام ظاهری را می‌خواهد تا بر مردم حكومت كند. اسلام هرگز با ذلت و حقارت و تسلیم در برابر مشكلات و ناامیدی از پیروزی و احساس ضعف در مقابل دشمن، جمع نمی‌شود، هرچند این دشمن یزید و بزرگ‌تر از یزید باشد.

(156)اسلام واقعی اسلام حسین است و، به همین سبب، زیارت با معرفت امام حسین(ع) برای حسینی‌ها بالاتر از هزاران حجی است كه یزیدی‌ها به‌جا می‌آورند. این معنای آن است كه می‌گویند زیارت امام حسین(ع) بالاتر از حج و عرفه است، و الّا همۀ عزت و شرف او از اسلام است و امكان ندارد بالاتر از حج و اسلام باشد، زیرا همۀ عظمت او از اسلام و از حج است. بله، هزاران حج صوری با زیارت امام حسین(ع) برابری نمی‌كند، چون حج واقعی و اسلام حقیقی به دست او سیراب شد و رشد كرد و حیات خود را دوباره پیدا كرد.

(157)ماه رجب ماه مبارک و زمان این اعمال است و شكی نیست كه زنده نگه داشتن این ماه، بازگشتی است به‌سوی خدا. باید در این ایام توجه و آگاهی داشته باشیم و از آن برای زندگی ظاهری و یزیدی‌مان درس بگیریم. این شعارها و، همچنین، روزه‌‌گرفتن در این ماه، ما را برای درك واقعی این معانی آماده می‌كند و از این ماه موسمی عظیم و مناسبتی برای بازگشت به‌سوی خداوند می‌سازد.

(158)در حدیث شریفی آمده كه در روز قیامت ندا مـی‌دهنـد: «أیـن الرجبیون؟»«28» یعنی كجایند كسانی كه ماه رجب را محترم شمردند و

95