شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مناسبت‌های ماه رجب و زیارت امام حسین(ع)

<
>

می‌فرماید من از حسینم؟ برای اینكه اسلام از حسین است و در نتیجۀ شهادت او اسلام دوباره متولد شد. به همین سبب به امام حسین(ع) می‌گوییم: «ثار اللّه»، یعنی خدا خودش خون‌بهای حسین است. شهادت امام(ع) اسلام را از خطر نابودی نجات داد و درخت رو ‌به خشكی نهادۀ آن را آبیاری كرد.

(153)در روایات آمده كه كعبه قلب اسلام است: «لایـزالُ هـذا الـدّینُ قائِماً ماقامَتِ الكَعبـةَ.»«27» (تا کعبه باقی است، این دین هم باقی است.) كعبه قلب اسلام و نشانۀ اسلام است و اسلام تا وقتی باقی است كه كعبه مورد احترام و محل طواف مسلمانان باشد. امام حسین(ع) با شهادت خود كعبه و اسلام را دوباره زنده كرد و این قلب را از ایستادن باز داشت و لبریز از خیرخواهی و خون و حركت كرد.

(154)پس بیـن امام حسین(ع) و حج رابطه‌ای هست. امام حج یزید را ترك كرد تا در كربلا با خونش حج كند. كسانی كه قصد ترور امام را داشتند، در زیر لباس‌هایشان اسلحه حمل می‌كردند و در حین حرکت میان صفا و مروه و طواف كعبه، به دنبال فرصتی بودند تا امام را به قتل برسانند. امام این حج صوری و یزیدی را رها كرد تا حج حسینی به ‌جای آورد. كشته شد تا حج حقیقی حفظ شود. پس رابطه‌ای بین كعبه و امام حسین(ع) وجود دارد. به همین سبب، هر زمانی كه موسم حج و عمره است، ایام زیارتی امام حسین(ع) هم هست. برای اینكه او بود كه این سنت و مناسك را حفظ كرد و حیات را دوباره به اسلام و كعبه بازگرداند.

(155)این مناسبت، یعنی زیارت امام حسین(ع)، كه گفتیم در اول و پانزدهم رجب مستحب است، به این سبب است كه تأكید می‌كند اسلام صوری اسلام یزیدی است و اسلام واقعی اسلامی است كه حج آن

94