شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مناسبت‌های ماه رجب و زیارت امام حسین(ع)

<
>

این‌باره از جنبۀ علمی و عقیدتی بحث خواهیم كرد.

(140)مناسبت سومی كه برای ما اهمیت دارد، 27 رجب است، یعنـی مبعث نبی‌اكرم(ص). ما معتقدیم كه اولین روزی كه پیامبر(ص) به پیامبری برگزیده شد، 27 رجب بود. در خصوص جزئیات این مناسبت، در آینده باید بحثی بکنیم.

(141)این مناسبات (اسرا و معراج و مبعث) بسـیار باعظمـت هسـتند و باید آن‌ها را دائماً و، به‌ویژه، در این روزها زنده نگه داریم؛ روزهایی كه در آن‌ها احساس درد و اندوه و كوتاهی می‌كنیم، چرا‌که إسرا از مسجدالحرام تا مسجدالأقصی بوده، ولی امروز مسجد الأقصی در چه وضعیتی است؟ تبدیل شده به مركز فساد و فحشا و انحراف و خراب‌كاری و توطئه. این‌ها همه باید ما را به حركت و جنب‌و‌جوش وادار كند و عزممان را در زدودن این لكۀ ننگ از زندگی خود و از زندگی این نسل جزم كند. این شهر مقدس از صدها سال پیش در دست گذشتگان ما بوده؛ همان‌هایی كه ما آنان را عقب‌مانده و بی‌سواد و بی‌چیز می‌دانیم. آنان زندگی سخت و دشواری داشتند، ولی توانستند قدس را حفظ كنند و آن را امروز به دست ما و نسل ما برسانند. امروز مسئولیت این كار بر عهدۀ ماست و از خداوند می‌خواهیم كه ما را موفق بدارد تا وظیفۀ خودمان را در این زمینه انجام دهیم.

(142)به مناسبت مبعث حتماً جشن بزرگی برپا خواهیم كرد، بلكه با یاری خدا بتوانیم این روز را احیا و از بركات فراوان آن استفاده كنیم.

(143)مناسبت دیگری كه در این ماه پیش‌رو داریم، پانزدهم رجب است كه روز زیارتی امام حسین(ع) است. از جملۀ مهم‌ترین روزهای زیارتی امام حسین(ع) یكی اول رجب است و دیگری پانزدهم آن.

نمی‌خواهم به سادگی از این مناسبت رد شوم. زیارت امام حسین(ع)

90