شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

به‌سوی خط حسینی

<
>

که فداکاری کنیم، خدمت کنیم، بکوشیم و از چیزی فروگذار نکنیم. به تمام معنا از غرور و خودخواهی خود دست برداریم. ما تجربه‌هایی را پیش چشم داریم. تجربۀ فلسطین را که در برابر دیدگانمان است، تصور کنید. دولت‌ها و گروه‌ها و ملت‌ها و جنگ‌افزار‌ها و ثروت‌ها و میلیون‌ها انسان نتوانستند کاری انجام دهند، ولی چند نفر فدایی از جان گذشته و جان بر کف توانستند این جماعت را به حرکت درآورند و کیان این کشور را حفظ کنند. چطور عده‌ای فدایی توانستند چنین کنند؟ عدۀ آنان پانصد یا چهارصد نفر است. به‌طور دقیق کسی نمی‌داند. همین قدر می‌دانیم که کم‌شمار هستند و گروهی اندک از مردم‌اند.

این‌ها را می‌گویم تا خود را کوچک و حقیر نشماری و نگویی من در عرصۀ زندگی چه کاری می‌توانم صورت دهم. همه کار می‌توانی انجام دهی، ولی به شرط آنکه این خودبینی را از خود دور کنی و در خط حسین(ع) باشی و بتوانی آنچه از تو می‌خواهند، آنچه راه مبارزه از تو می‌طلبد، آنچه چالش‌های زندگی اقتضا می‌کند و هر آنچه لازم است، تقدیم کنی.

(106)ما اگر توانستیم از راحتی خود چشم بپوشیم و به کار و تلاش بپردازیم و اگر توانستیم از عادت‌های خود دست برداریم، می‌توانیم تعالی پیدا کنیم؛ اگر توانستیم کینه‌های خود را کنار بگذاریم، می‌توانیم به مرتبه‌ای بالاتر برسیم و با یکدیگر دوستی کنیم و برادر باشیم و دستِ یاری به هم بدهیم؛ اگر عادت‌های عمومی خود را کنار گذاشتیم، یعنی از اینکه بگوییم این خواست مردم است و مُدها و جریان‌ها و موج‌های اجتماعی این چنین است، دست برداریم. آیا حسین(ع) بر خلاف جریان حرکت نکرد؟ آیا حسین(ع) در برابر ستمگران از بزرگ و کوچک و با همۀ سلاح‌‌ها و سپاهیان و افکار و آرا و خدمات و تبلیغات آنان نایستاد؟ او به تنهایی با این جریان‌ها و جبهه‌ها مخالفت کرد و از بذل هیچ‌چیزی

71