شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سفر شهادت

<
>

آنان پرسیدم كجا می‌رود؟ ‌‌‌‌گفتند: به جبهه. تعجب كردم؛ هیچ بدرقه‌ای نمی‌كنید؟ گفتند: نه، نسل‌های خود را بهای آزادی قدس قرار داده‌ایم و آن كسی كه نسلش را و خودش را در راه آزادی امتش وقف كرده باشد، پیروز می‌گردد. این همان معیاری است كه حسین به ما می‌آموزد. حسین می‌گوید که یزید هر‌چه بزرگ باشد، و سپاهش هر‌چه عظیم باشد و هر اندازه كه عوام‌فریبی‌اش گسترده و دامنه‌دار باشد و هر اندازه كه افكارش جهنّمی و گسترده باشد، فداكاری را در میدان بیاور، تا همچون دسته‌های ملخ پراكنده شوند و از تو فرار كنند.

‌‌(26)یكی از محدثان در كتاب السیر می‌گوید: به خدا قسم هرگز كشته‌ای را ندیدم كه فرزندش و خانواده‌اش همگی كشته شده باشند و تشنگی او را بیازارد، ولی صورتش همچون قرص كامل ماه باشد؛ بر او هجوم بیاورند و چون او به آنان حمله كند، همچون دسته‌های ملخ آنان را بپراكند.

(27)حسین نه تنها در آن صحرا بلكه در طول تاریخ در برابر ستمگران ایستاد.در آن صحرا در برابر سی هزار نفر بود، اما در تاریخ، در مقابل صدها گروه قرار داشت و ظالمان و اهل باطل را چون دسته‌های ملخ پراكنده ساخت. این تصویر روشن می‌سازد كه حق پیروز خواهد شد، حق از خداوند است، و حق است كه غالب خواهد شد. قرآن كریم می‌گوید: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ.»«9»

(28)مــا امـروز در اینجـا، مكـان پـرتـوافشـانـی، علـم، بـخشـش، فداکاری‌ها، جایی كه بر هر سنگ آن اثری و طهارتی و فداكاری و سخاوتی و بخششی می‌بینیم، در هر سنگی تلاشی می‌بینیم، خون دل مهاجری، خون دل مقیمی و احساسات و افكار مبارزان را در این مكانی كه برای كشف حقایق و روشن شدن آن بنا گشته است، آشكارا سخن

27