شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سخن ناشر

<
>

بی‌شک، واقعۀ عاشورا در شمارِ مهم‌ترین حوادثِ تاریخ اسلام است. این واقعه را توان از ابعاد مختلف بررسی کرد و از آن‌ درس‌ها آموخت. این پرسش که چرا امام حسین حج را نیمه‌تمام رها کرد و هدفِ او از حرکت به سوی عراق چه بود، یکی از مسائل مهمِ در خورِ پژوهش است.

مسلمانانِ شیعه هر‌ساله به سوگ پیشوای سوم خود می‌نشینند و عزاداری‌ها می‌کنند. این مراسم خود از شعائر شده است. این مسئله مطرح است که این شعیره چه رهاوردی برای امروز ما دارد.

اگر فرزند رسول حج را نیمه‌تمام نهاد و با زن و فرزند و خویشانِ عزیزِ خویش به استقبال مرگ رفت و صحنه‌هایی قهرمانانه پدید آورد، ما امروز چگونه باید از این حرکت درس بیاموزیم؟ چگونه باید از آن برای دین و دنیا و عقبای خود بهره ببریم؟

حضور زنان نیز در واقعۀ عاشورا مسئله‌ای پراهمیت است. وقتی به مجموعۀ اقدامات حضرت زینب، پس از شهادت امام حسین می‌نگریم، نمی‌توانیم از نقشِ بسزای او در ابلاغِ پیامِ عاشورا چشم‌پوشی کنیم.

کتابِ پیشِ روی شما حاوی سخنرانی‌ها و پیام‌ها و مقالاتِ امام موسی صدر دربارۀ واقعۀ عاشوراست. در این گفتارها امام موسی صدر به تبیین هدف امام از این حرکت پرداخته است. نیز به آسیب‌شناسی سوگواری و هدف از سوگواری‌ها پرداخته و گفته است که چرا به سوگ می‌نشینیم.

امام موسی صدر از درس‌های این واقعه برای حل مشکلات جامعه و انسان‌سازی و تربیتِ انسان بهره‌ها برده و از این فرصت و از این اقدامِ امامِ سوم درس‌آموزی کرده و از آن برای راست کردنِ کژی‌ها استفاده کرده است.

همچنین، به نقشِ زنان و، به ویژه، حضرت زینب(س) در این واقعه

10