شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

شهادت امیر مؤمنان(ع)

<
>

بسم‌الله الرحمن الرحیم

والصلوة والسلام علی سید الخلق وخاتم المرسلین محمد وآله الطاهرین.

(358)برادران گرامی، در این شب و در این مناسبت باید دربـارۀ چنـد نکته صحبت کنم که پاره‌ای از آن‌ها کاملاً مرتبط با این مناسبت است. البته این مطالب متعدد، در منطق ایمان، یکی به شمار می‌آید، همچنان‌که امام علی(ع) نیز برخوردهایی داشت که ضد و نقیض به نظر می‌رسید و شاعران با اشاره به این موارد گفته‌اند امام شخصیتی است که اضداد در او گرد آمده‌اند. این موارد متضاد نیز با وجود شکل‌های گوناگونی که دارند، در منطق ایمان یکی هستند.

(359)ایـن مسئله جای شگفتی نـدارد. بـرق نیـز بـا اینکه امری واحـد است، در ظاهر کارکردهای متضاد و گوناگونی دارد. وقتی از برق در وسایلی همچون اتو یا دیگر وسایل گرمازا استفاده می‌شود، گرما تولید می‌کند ولی وقتی در یخچال به کار می‌رود، سرما تولید می‌کند. برق، هم حرکت ایجاد می‌کند هم سکون؛ هم رانش هم کشش. می‌دانیم که یکی از ویژگی‌های الکتریسیته این است که فضای مغناطیسی ایجاد می‌کند و اشیا را به سمت مرکز می‌کشد و از حرکت می‌اندازد ولی در عین حال، ابزاری است برای ایجاد حرکت؛ مانند پنکه و خودروها.

برق، پدیده‌ای واحد است، ولی به علت آثار و کاربردهایش، چنین به نظر می‌رسد که شکل‌های گوناگون و متضادی دارد.

(360)از این ویژگی، قاعـده‌ای برای ربط دادن میـان امور گوناگون بـه دست می‌آید که ما می‌خواهیم دربارۀ آن بحث کنیم. این امور گوناگون، همچنین نمایانگر سیره و روش امام(ع) در زندگی پر فراز و نشیب ایشان است. در حقیقت این گوناگونی در ظاهر، در سرتاسر هستی به چشم می‌خورد. آفریدگار هستی یکی است و سرچشمۀ وجود، خدای یگانه

200