شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام علی(ع) معیار راستین سنجش

<
>

اگر به‌ حق‌ مقید نباشیم، شیطان‌ ما را از تهی‌دستی‌ می‌ترساند و به‌ فحشا و منكر امر می‌كند. می‌گوییم‌ اگر این‌ معامله‌ را انجام‌ ندهیم‌، فرزندانمان‌ بدبخت‌ و تهی‌دست‌ می‌شوند.

(325)بنابراین، حق،‌ با ترس‌ از فقر و طمع،‌ بـه‌ سود تغییر می‌كند. حال آنکه حق‌ در زمان‌ زیان‌ و سود و بی‌توجهی‌ یكسان‌ است‌. ما وقتی از صحنۀ‌ مبارزه‌ دور باشیم‌، به‌ گونه‌ای صحبت‌ می‌كنیم،‌ اما زمانی ‌كه‌ در صحنۀ‌ جنگ‌ وارد می‌شویم، به گونه‌ای دیگر سخن می‌گوییم. اگر ما پیرو حق‌ و حقیقت‌ باشیم،‌ باكی‌ نیست‌ كه‌ داخل‌ صحنه‌ باشیم‌ یا خارج‌ آن.‌ در آن‌ هنگام‌، سربازان‌ خدا هستیم‌ و سربازان‌ خدا پیروزند. در این‌ هنگام‌، چه‌ هنگام‌ كارزار چه‌ غیر آن،‌ همراه‌ حق‌ هستیم.‌

(326)برادران‌ عزیز، علی‌ بسیار بسیار بزرگ‌ است. اما‌ علی‌ مرواریدی‌ نیست‌ كه‌ در ویترین‌ بگذارند یا فضیلت‌های‌ وی‌ را روی لوح‌ها بنویسند و ما به‌ آن‌ افتخار كنیم. هرگز، هرقدر كه‌ به سیرۀ‌ علی‌ عمل شود و هر اندازه‌ عملكرد ما با علی‌ مطابق‌ باشد و خویشتن‌ را با میزان‌ علی‌ بسنجیم‌، به همین اندازه می‌توانیم‌ بگوییم که علی‌ از ما و ما از علی‌ هستیم. از خداوند متعال‌ می‌خواهیم‌ كه‌ این‌ مناسبت‌ ارزشمند كه‌ زمان‌ توجه‌ بیشتر به‌ این‌ شخصیت‌ بزرگ‌ است،‌ انگیزه‌ و عاملی‌ باشد تا ما از علی‌ پیروی‌ كنیم‌ و در مسیر وی‌ حركت‌ كنیم. از خداوند برای‌ خود و شما درخواست‌ توفیق‌ دارم‌.

والسلام‌ علیكم‌.

182