شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام علی(ع) معیار راستین سنجش

<
>

حقیقت‌ نسبت‌ به‌ نزدیكان‌ و بیگانگان‌ تفاوت‌ ندارد. آیا ما این‌ راه‌ حق‌ را می‌پیماییم؟ آیا میزان‌ و ملاك‌ حق‌ نزد ما یگانه است یا چندگانه‌؟ زمانی كه‌ فردی از خانواده‌ یا اطرافیان‌ و یا دوستان‌ ما با دیگران‌ اختلاف‌ دارد، میزان‌ ما در تشخیص‌ حق‌ چیست؟ ما در این‌ مورد ملاك‌ خاصی‌ داریم،‌ لیكن‌ زمانی كه‌ اختلاف‌ میان‌ دو نفر غریبه‌ باشد، ملاک و میزان‌ ما عوض‌ می‌شود. اگر چنین‌ باشیم‌، عملكرد ما با علی‌ مشابهتی‌ ندارد؛ ما در راهی‌ هستیم‌ و علی‌ در راهی‌ دیگر. در همۀ‌ زمینه‌های‌ زندگی‌ همین‌طور است.‌ علی‌ در برابر شما و در غیاب‌ شما به‌ یك‌ صورت‌ سخن‌ می‌گوید.

(313)همگی‌ بشنوید، من‌ هم‌ باید بشنوم، همۀ‌ ما نیاز داریم‌ از پرتوهای‌ زندگی‌ علی‌ استفاده‌ كنیم. من‌ چیز جدیدی‌ مطرح‌ نمی‌كنم. همۀ‌ این‌ها را در مقالات‌ و كتاب‌ها خوانده‌اید. تنها می‌خواهم‌ به‌ گوشه‌هایی‌ از آنچه‌ خوانده‌ و شنیده‌اید، اشاره‌ كنم‌ و توجهتان‌ را به‌ بعضی‌ نقاط‌ ضعف‌ قلب‌ خود‌ و شما جلب‌ كنم. امیدوارم‌ كسی‌ ناراحت‌ نشود. سخن‌ علی‌ در حضور و غیاب‌ افراد یكسان‌ بود، چون‌ حقیقت‌ و راستی‌ از خداست‌ و نه‌ زاده‌ است و نه‌ زاده‌ شده‌. امكان‌ ندارد كه‌ سخن‌ من‌ در برابر شما راست‌ باشد، ولی‌ پشت‌ سر شما دروغ‌. این‌ امكان‌پذیر نیست. حرف‌ راست‌ راست‌ است، و حرف‌ دروغ‌ دروغ. اگر سخن‌ من‌ راست‌ است‌، در حضور و غیاب‌ شما راست‌ است. اگر دروغ‌ باشد نیز همین‌طور است.

(314)علی‌ این‌چنین بود، حتی‌ در برابر پادشاه ظالم. علی‌ همان‌ است‌ كه‌ تأكید می‌كند بهترین‌ عبادت‌، گفتن‌ سخن‌ حق‌ در برابر پادشاه‌ ظالم‌ است. ملاك‌ صدق‌ نزد علی‌ همه‌جا یكی‌ است‌. برای اینكه‌ صدق‌ و صداقت‌ نزد او، نه‌ زاده‌ و نه‌ زاییده‌ شده‌ است. اما‌ حال‌ ما چگونه‌ است؟ دوست‌ دارم‌ یكی‌ از ما روزی ضبط‌ صوتی‌ در جیب‌ خود بگذارد. از ضبط‌ صوت‌های‌ كوچكی‌ كه‌ هر یك‌ از ما می‌تواند با خود حمل‌ كند، و با یك‌ نفر دیدار كند

176