شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام علی(ع) معیار راستین سنجش

<
>

این‌ اندازه‌ به‌ این‌ سوره‌ اهمیت‌ می‌داد؟

(308)این‌ سوره‌ می‌فرماید: «قُل‌ هُوَ اللهُ‌ أَحَدٌ. اللهُ‌ الصَّمَدُ. لَم‌ یلِد وَلَم‌ یولَد. وَلَم‌ یكُن‌ لَهُ‌ كُفُواً‌ أَحَدٌ.»«163» یعنی‌ خداوند فرزند و نوه‌ و خانواده‌ ندارد. خداوند پدر و مادر و فرزند و عمو و دایی‌ و خاله‌ و پسردایی‌ و پسرخاله‌ ندارد. بنابراین،‌ خداوند عشیره‌ و قبیله‌ و بندگان‌ و جماعت‌ خاص‌ ندارد. همۀ‌ مردم‌ در برابر خدا مانند دانه‌های‌ شانه‌ مساوی‌اند و گرامی‌ترین‌ انسان‌ها نزد خداوند پرهیزگارترین‌ ایشان‌ است. این‌ مبنا و اصل‌ را همه‌ می‌دانیم‌، ولی‌ باید بدانیم‌ كه‌ هر حقیقتی‌ در جهان‌ هستی‌ از خداوند نشئت‌ گرفته‌ و همان‌طور كه‌ ذات‌ خداوند نه‌ زاده‌ است و نه‌ زاده‌ شده‌، حقیقت‌ نیز نه‌ زاده‌ است و نه‌ زاییده‌ شده‌. عدل‌ نیز همین‌طور است، چون‌ از خداست. اینکه‌ عدل‌ نه‌ زاده‌ است و نه‌ زاده‌ شده،‌ به‌ چه‌ معناست؟ یعنی‌ نباید ملاك‌ قضاوت‌ تو كه‌ قاضی‌ هستی، نسبت به من‌ و دیگری‌ تفاوت‌ داشته‌ باشد. به‌ عبارت‌ دیگر، عدالت‌ نسبت‌ به‌ من‌ و دیگران‌ یكسان‌ است. و به‌ فردی‌ در مقایسه با فردی‌ دیگر نزدیك‌تر یا دورتر نیست.‌ آیا صحیح‌ است‌ كه‌ هنگام‌ حل‌ اختلاف‌ دیگران‌ جانب‌ حق‌ را بگیری‌ و باطل‌ را محكوم‌ كنی، ولی‌ اگر این‌ اختلاف‌ میان‌ تو و دیگری‌ بود، میزان‌ تفاوت‌ كند و همیشه‌ حق‌ با تو باشد؟

(309)اگر برادر یا دوست‌ تو با شخص‌ دیگری‌ اختلاف‌ پیدا كند، آیا در این صورت‌ درست است که حق‌ را زیر پا بگذاری؟ آیا ملاك‌ تشخیص‌ حق‌ تغییر می‌كند؟ خیر، حق‌ نیز نه‌ زاده‌ است و نه‌ زاده‌ شده‌ است‌. حق‌ نسبت‌ به‌ همه‌ یكسان‌ است‌، چه‌ من‌ باشم،‌ چه‌ دوست‌ باشد و چه‌ غریبه. حق‌ در اینجا یا آنجا تفاوتی ندارد.

174