شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام علی(ع) معیار راستین سنجش

<
>

ابوالحسن،‌ چه‌ كسی‌ می‌تواند مانند تو باشد؟ علی عابدی شب‌زنده‌دار و زاهدی‌ بود كه‌ هنگام‌ شب،‌ مانند شخص‌ بیمار، به‌ خود می‌پیچید و مانند شخص‌ اندوهگین‌، می‌گریست‌ و آه‌ می‌کشید.

(301)اما همین‌ شخصِ‌ عابد و زاهد در میدان‌ جنگ‌ و در هنگام‌ كارزار و كار جدی،‌ فرد دیگری‌ بود. بعد از جنگ‌ احزاب،‌ زمانی‌كه‌ پیامبر به‌ دستور خداوند از علی‌ خواست تا‌ نهصد یهودی‌ را بكشد، لحظه‌ای‌ درنگ‌ نكرد و حكم‌ پیامبر را كامل‌ و با دقت‌ اجرا كرد.

پیامبر سفارش‌ می‌فرمود: «یهودیان‌ را از جزیرة‌ العرب‌ بیرون‌ كنید.» اگر ما این‌ كار را كرده‌ بودیم‌ و مانند علی‌ عمل‌ می‌كردیم،‌ امروز دچار مصیبت‌ نمی‌شدیم. ما صبر كردیم‌ و ملاحظۀ‌ حال‌ آنان را کردیم‌ و مجامله‌ كردیم‌ و كوتاه‌ آمدیم‌ و گرفتار شدیم. علی‌ در محراب‌ عبادت‌ و در جنگ‌ این‌گونه‌ بود كه‌ گفتیم‌.

(302)او در زمینۀ‌ اجتماعی‌ نیز همۀ‌ مسئولیت‌های‌ خویش‌ را انجام‌ داد. علی‌ می‌گوید: «آیا بدین بسنده کنم که مرا امیر مؤمنان گویند و در ناخوشی‏های روزگار شریک آنان نباشم؟»«158» علی‌ راضی‌ نیست‌ شب‌ سیر بخوابد و همسایه‌اش‌ گرسنه‌ باشد. چون‌ كسی كه‌ شب را سیر به سر برد و همسایه‌اش‌ گرسنه‌ باشد، به‌ خدا و روز جزا ایمان‌ نیاورده‌ است‌. همچنین‌، كسی كه‌ شب را صبح‌ كند و به‌ امور مسلمانان‌ اهتمام‌ نورزد، مسلمان‌ نیست.

(303)علی‌ معتقد بـود كه‌ سجده‌ و عبـادت،‌ تنها در محـراب‌ و مسجـد نیست‌. علی‌ خدا را از طریق‌ پناه‌ دادن‌ یتیمان‌ و برآورده‌ كردن‌ نیاز آنان و سبک‌بار كردن‌ رنج‌دیدگان‌ و رسیدگی‌ به‌ امور نیازمندان‌ و اصلاح‌ امور مردم‌ عبادت‌ می‌كرد. علی‌ معتقد بود كه‌ خروج‌ از مسجد و حضور در

171