شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام علی(ع) معیار راستین سنجش

<
>

عزیزان‌، گوشه‌ای‌ از زندگی‌ امام‌ را ذكر می‌كنم؛ گوشه‌ای‌ از زندگی‌ و سخنان‌ امام‌ كه‌ ما بسیار نیازمند آن‌ هستیم.

(299)همان طور كه‌ می‌دانید، ما علی‌ را «امام» می‌نامیم. این‌ مشهورترین‌ نام‌ و یا صفت‌ اوست. معنای‌ كلمۀ‌ «امام» چیست‌ و چگونه‌ می‌توان‌ به‌ حقیقت‌ آن‌ پی‌ برد؟ امام‌ را از آن‌ جهت‌ «امام» گفته‌اند كه‌ به‌ امور مأمومان‌ اهتمام‌ دارد و آنان را رهبری‌ می‌كند. امیدوارم‌ كه‌ ما از رهپویان‌ این‌ امام‌ باشیم‌. بنابراین‌، سخن‌ من‌ دربارۀ‌ این‌ ویژگی‌ امام‌ است؛ ویژگی‌ تأسی‌ و پیروی‌ از ایشان‌. ما به‌ این‌ ثروت‌ و به این‌ سرمایه‌ افتخار می‌كنیم‌. بحث‌ ما، دربارۀ‌ این‌ زاویه‌ از زندگی‌ امام‌ علی‌ است‌، یعنی‌ امامت‌. ما این‌ جمله‌ را بارها تكرار می‌كنیم‌ كه‌ علی‌ امام‌ ماست‌ و امید داریم‌ كه‌ حقیقتاً چنین باشد.

امامتِ‌ علی‌ یعنی‌ پیروی‌ ما از ایشان. زمانی‌ امامتِ‌ علی‌ برای ما محقّق است‌ كه‌ به‌ ایشان‌ اقتدا كنیم. در غیر این صورت،‌ علی‌ امام‌ ما نیست. علی‌ در صورتی‌ امام‌ ماست‌ كه‌ از او پیروی‌ كنیم،‌ وگرنه تفاوتی‌ میان‌ ما و دیگران‌ نیست. بنابراین‌، باید بدانیم‌ خط‌مشی‌ علی‌ چگونه‌ بوده‌ است؛ رفتار او چگونه‌ بوده‌؛ چگونه‌ صحبت‌ می‌كرده‌؛ عملكرد او چگونه‌ بوده‌ است. اگر مانند علی‌ عمل‌ كنیم‌ و مانند او رفتار كنیم‌ و مانند او سخن‌ بگوییم،‌ از پیروان‌ او خواهیم‌ بود و در غیر این صورت‌، سخن‌ ما دربارۀ‌ پیروی‌ از امام‌ ادعایی‌ بیش‌ نیست.

(300)علی‌ در این‌ روزهای‌ سخت‌ چگونه‌ بود؟ علی‌ مردی‌ جدی‌ و اهل‌ كار بود‌ و در راه‌ حقیقت‌ از سرزنش‌ احدی‌ بیم‌ نداشت. به‌ همین‌ سبب‌ نیز كشته‌ شد. زندگی‌ و ولادت‌ علی‌ به‌ همین‌ سبب‌ بود.

علی‌ در محراب‌ عبادت‌ شخصی‌ شب‌زنده‌دار و بی‌اعتنا به‌ دنیا بود. عبادت‌ او به‌ گونه‌ای‌ بود كه‌ نوۀ‌ وی،‌ امام‌ زین‌العابدین‌، می‌گفت: ای

170