شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

امام علی(ع) معیار راستین سنجش

<
>

امام علی (ع) معیار راستین سنجش

سخنرانی امام موسی صدر در تاریخ 14/12/1968

در مرکز انجمن خیریۀ برج البراجنه، به مناسبت سالروز شهادت امیرالمؤمنین(ع) که در تاریخ 19/12/1968

در روزنامۀ الحیاة بیروت منتشر شد.

167