شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

عید غدیر، عید ولایت

<
>

در آن عمل با آنان همراهی کند.) همچنان‌که فرموده‌اند: «الساکِتُ عَنِ الحقِّ شَیطانٌ اَخرَس.» (کسی که زبان از گفتن حق ببندد، شیطانی لال است.)

(281)دربـارۀ علم، سخن ارزشمنـد و مهمی فـرموده اسـت. من ایـن سخنان را به طور گذرا مطرح می‏کنم، زیرا اگر بخواهیم دربارۀ آن‌ها بحث کنیم، تفسیر هر کلمه از آن‌ها زمان بسیاری می‌طلبد. ایشان فرموده است: «العَقلُ حِفظُ التَّجارِب.»«148» (خرد، نگه داشتن و به خاطر سپردن تجربه‏هاست.) برادران می‏دانند که خاستگاه همۀ علوم امروزی تجربه و تکرار و به قانون درآوردن تجارب است. قانون، در اصطلاح علمای منطق، درک کلیات است که آن را عقل یا قوۀ کامله می‏نامیم. این اصل در پیشرفتِ علوم، نقش اساسی دارد.

(282)دربارۀ آزادی و آزادی ملت‌ها، امام علی سخن مشهوری دارند: «لاتَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَقَد جَعَلَکَ اللهُُ حُرّاً.»«149» (بندۀ دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.) سپس مفهوم آزادی را تفسیر کرده است. دوست دارم این جمله را توضیح دهم تا در پرتو ژرف‌نگری، به میزان والایی و ارزش این سخنان پی ببرید. معروف است که می‏‏گویند: مرز آزادی، آزادی دیگران است. انسان آزاد است هر گونه که بخواهد رفتار کند، ولی حد و مرز این آزادی او به آزادی دیگران محدود می‏شود. جایی که آزادی به تجاوز به حقوق دیگران بینجامد، دیگر آزادی وجود ندارد. این تفسیری رایج از آزادی است که تا امروز نیز از آن پیروی می‏کنند و آن را مبنای همۀ قوانین مدنی در جهان می‏دانند.

(283)ولی به ذوق و سلیقه امام در تفسیر آزادی بنگرید؛ می‏فرماید: «مَن

160