شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

عید غدیر، عید ولایت

<
>

از حاکمان کینه به دل می‏گیرند که کینۀ ملت خطرناک‏ترین تهدید برای حکومت است. امام علی دربارۀ عدالت می‏فرماید: «لَأُنصِفَنَّ المَظلُومَ مِن ظالِمِهِ وَلَأَقُودَنَّ الظّالِمَ بخزامَتِهِ.»«142» (به خدا سوگند، ستم‌دیده را از [چنگ] ستمگر می‏رهانم و مهار ستمگر را در دست می‏گیرم.) در جای دیگر فرموده است: «الذَّلیلُ عِندی عَزیزٌ حَتّی آخُذَ الحّقَّ لَه وَالقوِی عِندی ضَعیفٌ حَتّی آخُذَ الحّقَّ مِنهُ.»«143» (انسان خوار شده در نزد من عزیز است تا آن‌گاه که حق او را به او بازگردانم و توانمند در نزد من ضعیف است تا آن‌گاه که حق را از او بازستانم.)

(280)در حقوق جزایـی مـدرن، اصلی بنیادیـن وجود دارد کـه آن را نخستین بار در سخنان امام علی می‏یابیم: «لا آخُذُ عَلَی التُّهمَـةِ وَلا اُعاقِبُ عَلَی الظَّنِ.»«144» (به صرف اتهام، سرزنش نمی‏کنم و به صرف گمان، عقاب نمی‏کنم.) در سخنی دیگر فرموده است: «أجوَرُ الناسِ من عَدَّ جَورَهُ عَدلاً.»«145» (ستمگرترین مردم کسی است که ستم خود را عدالت بشمارد.) در جایی دیگر می‌فرماید: «شَرُّ الناسِ مَن یُعینُ عَلَی المَظلُومِ.»«146» (بدترین مردم کسی است که غالب را در برابر مغلوب یاری می‌کند.) هنگامی که امام می‏خواهد مردم را برای کمک به حق برانگیزد تا در برابر ستم و ستمگر بی‏تفاوت نمانند، می‏فرماید: «الرّاضی بِفِعلِ قَومٍ کَالدّاخِلِ فیهِ مَعَهُم.»«147» (کسی که به عمل قومی خشنود باشد، مانند کسی است که

159