شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

عید غدیر، عید ولایت

<
>

تربیت اساسی کودک است و پیش از آن پایۀ تربیت کودک شکل می‌گیرد. علی در این سن که آغاز فراگیری تربیت صحیح است، وارد خانۀ پیامبر شد. بی‏گمان پیامبر، پیش از بعثت نیز، مردی عادی نبود. این‌گونه نبود که تا شب بعثت مانند دیگر انسان‏ها بوده باشد و یک‌باره پیامبر شده باشد. پیامبر، پیش از رسیدن به نبوت نیز، روزهایی را به تفکر و عبادت و ریاضت می‏پرداخت و حتی پیش از 25 سالگی به غار حرا می‏رفت و عبادت می‏کرد و به وضع امت خود می‏اندیشید و می‏کوشید نفس خود را صفا دهد و وقتی صفای نفس او به اوج رسید، وحی بر او نازل شد.

(266)بنابراین، پیش از نزول وحـی نیـز، خانۀ پیامبـر خانۀ عبـادت و تفکر و ریاضت‏های روحی بود. بی‏گمان این نوع عبادت‏ها بر فضای خانه اثر می‏گذاشت و علی در این خانه زندگی می‏کرد.

محمد به پیامبری مبعوث شد و علی اسلام آورد و شب و روز، در جنگ و صلح، در خانه و سفر و حضر، در سختی و گشایش، همراه پیامبر بود؛ با پیامبر زندگی کرد و علوم و تعالیم فراوانی از ایشان آموخت و مقام او به آنجا رسید که پیامبر دربارۀ او فرمود: «أنا مَدینة العِلمِ وَعَلِیٌّ بابُها»«126» (من شهر علمم و علی دروازۀ آن است.) این مقام عظیمی است که تأثیرپذیری و فراگیری امام علی از پیامبر را می‏رساند. شخصیت امام علی شبیه شخصیت پیامبر بود و بی‏تردید این شاگرد امین می‏کوشید همواره در رکاب پیامبر باشد. خود ایشان فرموده که من نسبت به رسول خدا، همچون بچه شتر نسبت به مادرش بودم.«127» همواره پای خود را جای پای پیامبر می‏گذاشت و می‏کوشید که مثل پیامبر زندگی کند و به تمام معنا، شاگردی واقعی و امانت‌دار باشد. اگر به زندگی علی بنگریم، شباهت‌های

150