شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

عید غدیر، عید ولایت

<
>

را سپاس می‌گوییم و از او یاری می‏طلبیم. به او ایمان داریم و بر او توکل می‌كنیم و از شرّ نفس و اعمال زشت خود، به او پناه می‏بریم. خدایی که هر که را گمراه کند، او را هدایت‌کننده‌ای نیست و هرکه را هدایت کند، او را گمراه‌کننده‌ای نیست. گواهی می‏دهم که معبودی جز الله نیست و گواهی می‏دهم که محمد بنده و فرستادۀ اوست.»

(251)«ای مردم، نزدیک است که فراخوانده شوم و من نیز استجابت ‌کنم. من مسئولم و شما نیز مسئولید. چه می‏گویید؟» گفتند: «گواهی می‏دهیم که تو پیام خدا را ابلاغ کردی و خیرخواه بودی و مجاهده کردی. خداوند به تو پاداش نیک دهد.»

(252)پیامبر فرمود: «آیا گواهی نمی‏دهید که معبودی جز الله نیست و محمد بنده و فرستادۀ اوست و بهشت او حق است، جهنم او حق است، مرگ حق است و روز رستاخیز به پا خواهد شد و تردیدی در آن نیست و خداوند کسانی را که در قبرها هستند، برخواهد انگیخت؟» گفتند: «آری، ای رسول خدا.» فرمود: «خدایا، گواه باش.» سپس فرمود: «پس بنگرید که چگونه پس از من با ثقلین (دو چیز گران‌بها) مواجه می‌شوید.» شخصی ندا داد: «ثقلین چیست؟» فرمود: «ثقلِ بزرگ‌تر کتاب خداست که یک طرف آن به خداوند متصل است و طرف دیگر در دستان شماست، پس به آن چنگ زنید تا گمراه نشوید. ثقلِ کوچک‌تر عترت و خاندان من است. و خداوندِ ریزبین و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‏شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند و من این را از خداوند برای آن دو درخواست کرده‏ام. پس از آن‌ها پیشی نگیرید که هلاک می‏شوید و از آن‌ها واپس نمانید که هلاک می‏شوید.» سپس دست علی را گرفت و بالا برد، به گونه‏ای که سفیدی زیر بغل هر دو نمایان شد و همۀ مردم او را شناختند. فرمود: «ای مردم، چه کسی به مؤمنان

143