شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

انسانیت پارساپیشه

<
>

ماه را نیز زیر سلطۀ خود درآورد، ولی در نبرد با نفس خود شکست بخورد، در آغاز راه است. به کرۀ ما رسیدند و دل اتم را شکافتند و به همه چیز پی بردند و شمشیر دانش و فن‌آوری و تشکیلات را به روی دنیا کشیدند، ولی این شمشیرها را چه چیزی جهت‌دهی می‌کند؟ کیست که این بمب‌ها را بر سر مردم می‌ریزد؟ این دانش و فن‌آوری کجا به کار گرفته می‌شود؟ در جبهۀ باطل به کار می‌رود. در جبهۀ اسرائیل و بر ضد جبهۀ حق و بر ضد ستم‌دیدگان به کار می‌رود. انسان اگر بندۀ نفس خود باشد، سزاوار نیست خود را آزاد بنامد؛ سزاوار نیست خود را انسان بنامد؛ سزاوار نیست خود را زنده بنامد.

(245)پیـام این روز این است که ما به همان اندازه که نیـاز داریـم در پی اندیشه و هدف و برنامه باشیم، به همان اندازه نیاز داریم در پی دوست و آموزگار و عالم و حاکم نیز باشیم. در حدیث آمده است: «بر هیچ چیز به اندازۀ ولایت تأکید نشده است.»«116» ولایت از نماز و روزه و حج و زکات نیز مهم‌تر است. ولایت اگر مضمون همه‌جانبه و اسلامی خود را پیدا کند، مهم‌ترین چیز است. مهم‌ترین چیز این است که به دنبال حاکم شایسته و نظام شایسته و جامعۀ شایسته باشیم. من اگر در همۀ طول عمرم تلاش کنم که مردم را یکی یکی به دین وارد کنم، تنها می‌توانم چند صد نفر را هدایت کنم ولی جامعۀ فاسد، مردم را گروه گروه از دین خدا بیرون می‌برد. در این شرایط چه می‌کنید؟ هر روز به پسرت نماز و روزه می‌آموزی، ولی مدرسۀ فاسد یا خیابان فاسد یا محیط فاسد به یک‌باره او را از فرمان تو و فرمان خدا خارج می‌کند.

(246)تأثیر نظام صالح، تأثیر دستان پاک، تأثیر برخورد سالم و به دور از

138