شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

میلاد امام علی(ع)

<
>

ابی‌بکر دربارۀ امام(ع) می‌نویسد: در زمان رسول خدا(ص) علی در چشم ما چون ستاره یا عیوق بود. و در عبارت دیگری چنین آمده: هر وقت علی را با کسی مقایسه می‌کردیم، او در چشم ما چون ستاره و عیوق بود.

(76)امیر مؤمنان سراسر زندگی‌اش را و همۀ تلاش و لحظه به لحظۀ عمرش را در راه خیر و کمال و نزدیکی به خدا سپری کرد. زبان از شمارش نتایج این همه کوشش عاجز است. تنها یک لحظه از زندگی‌اش برتر از عبادت انس و جن است؛ یعنی همان ضربه‌ای که در روز خندق بر عمرو بن عبدود عامری وارد کرد. این یک لحظه از بین 63 سال کوشش، از عبادت جن و انس برتر است. باقی لحظات عمرش چگونه بوده است؟

(77)مقام او نزد خداوند بسیار بزرگ است. دائماً در جهاد و عبـادت بود. شنیده‌اید که وقتی برخی از اصحاب امام زین‌العابدین(ع) به او می‌گویند: خداوند، شما اهل بیت را از همۀ گناهان و آلودگی‌ها پاک کرده است، پس این همه نماز و شب‌زنده‌داری و خشوع و عبادت برای چیست؟ حضرت، صحیفۀ حضرت علی(ع) را می‌خواهد و برایش می‌آورند. سپس مقداری از آن می‌خواند و می‌گوید:‌ ای ابوالحسن، چه کسی می‌تواند مانند تو باشد؛ شب‌ها در شب‌زنده‌داری و روزها در جهاد و تلاش و شجاعت.... به این معنا که برای شخص خود کاری نمی‌کرده.

(78)در جنگ جمل وقتی امیر مؤمنان(ع)، پسرش، محمد بن حنفیه را به جنگ می‌فرستد، سفارش‌هایی به او می‌کند که بیانگر طرز فکر و نوع عمل حضرت است. از جملۀ آن سفارش‌ها این است که می‌فرماید: دندان‌هایت را به هم بفشار، پاهایت را استوار نگه دار، نگاه خود را به انتهای لشکر دشمن بینداز... جمجمه‌ات را به خدا عاریه ده.«44» علی(ع)

52