شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

علی(ع) موحد بود و بس

<
>

و بدانید همان‌گونه که قلب‌های شما با نام عزیز امیرالمؤمنین به لرزه درمی‌آید، در جاهای دیگر، در اروپا، در هامبورگ، در همه‌جای دنیا، مردمی به این نام مقدس عشق می‌ورزند و به این شخصیت بزرگ احترام می‌گذارند.

(16)پس اگر ما به این مجلس می‌آییم، فکر می‌کنیم که این داد و ستد، این آشنایی، این بحث تازه و بیان مناظر جدید، در تقویت ایمان مردم و تربیت آن‌ها اثر بهتری دارد، واِلّا ما خود آنچه داریم از این دیار برده‌ایم، در همین‌جاها خوانده‌ایم و پیش همین اساتید فراگرفته‌ایم. چیز تازه‌ای نداریم که برای آقایان عرض کنیم. شاید منبر بنده یا صحبت بنده از نظر شما حاوی یک چیز تازه باشد؛ گاهی از رو می‌خوانم، روضه ندارد، مقدمه ندارد، آواز ندارد، تصویر و صوت ندارد، می‌خواهیم کمی حرف بزنیم. امیدوارم که بتوانم در این روز مبارک جزئی از حقِ این پیشوای بزرگ را که به نام مبارکش و به نام ولادتش این مجلس عظیم را برپا کرده‌ایم، ادا کنم و جملگی از برکات این بزرگوار توشه‌ای برگیریم، چراکه برای کار در لبنان خیلی به توشه و کمک احتیاج داریم. در صف اول جنگیم، سینه‌به‌سینه با دشمن رودررو شده‌ایم. امیدوارم از ایمان شما برادران در قلبم توشه‌ای جمع کنم تا بتوانم در آنجا کار بیشتری بکنم. در هر صورت، از آقایان که قبول زحمت فرموده‌اند و تشریف آورده‌اند، تشکر می‌کنم و سخن را آغاز می‌کنم.

(17)دربـارۀ امیـرالمؤمنیـن بحث‌های زیـادی شـده. شما حتماً هـر کدامتان صدها منبر دربارۀ این امام بزرگ شنیده‌اید. هرکدام از شما صدها منقبت و روایت و فضیلت از این مرد در ذهن دارید. هرکدام از شما کتاب یا کتاب‌های فراوانی دربارۀ این امامِ نامی، پیشوای بزرگ انسان‌ها، در خانه دارید. بنابراین، ما چه می‌توانیم بگوییم که تازه باشد؟

21