شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

علی علیه السلام در چند سطر

<
>

اطراف من شکم‌هایی گرسنه و جگرهایی تشنه باشد؟

ـ عقل، به یاد سپردن تجربه‌هاست.

ـ آرزوهای خیالی، فریب‌دهندۀ انسان‌های احمق است.

و سرانجام، از عصر خود رخت بر بست تا از همۀ عصرها سر برآورد.

(12)او با سیره و آموزه‌های خود در کنار ما زندگی می‌کند و ما ایمان خالصانه، تلاش ثمربخش و جهاد برای بازپس‌گیری عزت از دست رفته را از او الهام می‌گیریم.

با تقدیم درود و بهترین آرزوها

جمعیت احسان و نیکوکاری صور ـ لبنان

موسی صدر

18