شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

علی علیه السلام در چند سطر

<
>

(4)هنگامی که بنی‌هاشم به همراه پیامبر به شِعب ابی‌طالب پناه بردند، او با وجود خطرهای فراوان و تهدیدهای قریش که بنی‌هاشم را تحریم کرده بودند، برای آنان غذا می‌برد. او بسیاری از شب‌ها در بستر پیامبر می‌خوابید تا پیامبر از یورش‌های شبانه و غافلگیرانه در امان بماند. وقتی قبایل مکه برای کشتن پیامبر توطئه چیدند، خداوند به پیامبرش فرمان داد که پس از فراهم شدن زمینه، از مکه به مدینه هجرت کند. پیامبر در آغاز شب از خانه بیرون رفت و علی تا صبح در بستر پیامبر خوابید، در حالی که توطئه‌گران بر گرد خانه در کمین بودند. علی که جوانی 23 ساله بود، در بستر پیامبر خوابید و با دلیری و جان‌فشانی، خود را در آغوش خطر افکند تا پیامبر نجات یابد و هجرت انجام گیرد.

(5)او پس از بازگرداندن امانت‌هایی که نزد پیامبر، محمد امین بود، به همراه خانوادۀ پیامبر به مدینه هجرت کرد.

در اوایل هجرت، پیامبر میان مهاجران و انصار پیوند برادری برقرار کرد و به علی گفت تو برادر من در دنیا و آخرت هستی. پس از آن دخترش فاطمه را که پارۀ تنش، گل خوش‌بویش و همچون قلب درون سینه‌اش بود، به ازدواج او درآورد.

(6)او در جنگ بدر که جوانی 24 ساله بود و در جنگ احـد کـه 25 ساله بود و در جنگ با یهود که 26 ساله بود و در جنگ احزاب یا خندق که 27 ساله بود و در جنگ خیبر که 28 ساله بود و در فتح مکه که 31 ساله بود و در ماجرای اسلام آوردن مردم یمن که 33 ساله بود و در همۀ محنت‌ها و خطرهایی که چه در زمان پیامبر و چه پس از رحلت ایشان، اسلام را تهدید می‌کرد، از اسلام و پیامبر و امت اسلامی دفاع کرد.

(7)در جنگ احد پیامبـر دربـارۀ او گفت: «لا سیفَ إلّا ذوالفَقـار وَلا فَتی

15