شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

علی علیه السلام در چند سطر

<
>

بسم‌الله الرحمن الرحیم

(1)روز سیـزده رجب سـال سـی عام‌الفیـل، یعنـی ده سـال پیـش از بعثت پیامبر در مکه، در درون خانۀ خدا به دنیا آمد. پدرش عبدمناف، معروف به ابوطالب، فرزند عبدالمطلب بن هاشم، عموی پیامبر و «شیخ الابطح»«1» بود. وی بزرگِ کسانی بود که در مکه به پیامبر پناه دادند و او را یاری کردند. مادرش فاطمه، دختر اسد بن هاشم بود که برای پیامبر همچون مادر به شمار می‌آمد.

(2)پیش از آنکه بـه سـن شانـزده سـالگی بـرسد، به خانۀ پیامبـر رفت؛ زیرا در مکه قحطی پیش آمد و پدرش، ابوطالب از یک سو عیال‌مند بود و از سوی دیگر، مردمِ نیازمند به خانۀ او بسیار رفت و آمد می‌کردند. از این رو، او در خانۀ پیامبر پرورش یافت تا اینکه پیامبر برانگیخته شد، تا رحمتی برای جهانیان باشد. او پیش از دیگران به پیامبر ایمان آورد و به دست او پرورش یافت و علم را نزد او فرا گرفت تا جایی که پیامبر دربارۀ او فرمود: «أنا مَدینة العِلمِ وَعَلِیٌّ بابُها»«2» (من شهر علمم و علی دروازۀ آن است.)

(3)در سال سوم بعثت، پیامبر به فرمان خداوند فرزندان عبدالمطلب را گرد آورد و فرمود: «چه کسی مرا در این امر (رسالت) یاری می‌کند تا برادر و وصی و وزیر و وارث و جانشین من در میان شما باشد؟» همه خاموش ماندند و تنها علی برخاست و گفت: «من ای رسول خدا.»«3»

او در طول دورۀ دعوت پیامبر در مکه، دشوارترین نقش‌ها را در پشتیبانی از دین و پیامبر به دوش گرفت.

14