شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سورۀ ماعون

<
>

آن را نادیده می‌گیرد و انکار می‌کند. این مسئله در روایات بسیاری آمده است: «لَیسَ منّی مَن استَخَفَّ بِصلاتِهِ»«65» نباید نماز را کوچک شمرد. قرآن تأکید می‌کند که نمازها را پاس دارید: «حافِظُوا عَلَی الصَّلواة» امر به محافظت از نماز غیر از امرِ به ادای نماز است. امر به نماز یعنی نماز را به جا آور، اما «نمازها را پاس دارید» یعنی مراقب نماز باشید، یعنی نماز را با همۀ شروط نماز را به جای آورید، در وقت نماز و با رعایت همۀ واجبات نماز. پس شرط نخستِ بی‌توجهی نکردن به نماز و کوچک نشمردن آن، احترام به آن و ادای آن در وقت و با همۀ شروطش است. از جملۀ شروط نماز طهارت و غصبی نبودن مکان نمازگزار و در وقت خواندن آن است.

(154)«الَّذِینَ هُم یُراؤُونَ» ریا چیست؟ ریا بدین‌معناست که انسان نماز می‌خواند، اما نه برای خدا بلکه برای مردم و برای کسب مجد. ریا چه در جزئی از نماز باشد، چه در شروط و شکل و مستحبات، آن را باطل می‌کند. در توضیح باید بگوییم کسی که برای خدا نماز می‌خواند می‌تواند مکان گرمی برای خواندن نماز انتخاب کند. کسی که می‌خواهد وضو بگیرد، می‌تواند با آب گرم وضو بگیرد. این نیت‌ها غیر الهی‌اند، اما نماز را باطل نمی‌کنند. من می‌خواهم نماز بخوانم و برای این کار اینجا را انتخاب می‌کنم که فرش دارد. این مسئله آسیبی به نماز نمی‌رساند. اینها نیاتی غیر خدایی‌اند، اما مُبطِل نماز نیستند. به این نیت‌ها مباح گفته می‌شود. اما اگر ریا به عمل انسان راه یافت، اساساً نماز برای غیر خدا می‌شود. در حال نماز خواندن من کسی وارد می‌شود. از همین‌رو، نمازم را طولانی و قرائتم را فصیح‌تر می‌کنم و آیات را نیکوتر می‌خوانم و با خشوع نماز را ادامه می‌دهم و سجود و رکوعم را طولانی می‌کنم، تا از

94