شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سورۀ ماعون

<
>

(144)حقیقت این است که هنگامی که این آیات را می‌خواندم، گویی مطلب نوی یافته‌ام که پیش از این آن را تصور نمی‌کردم، زیرا از آموزه‌های اسلامی و روایات پیامبر (ص) معنایی نزدیک به معنای این آیات درمی‌یافتم. در حدیث آمده است: «ما آمَنَ بِاللهِ وَ الیومِ الآخِرِ مَن باتَ شَبعاناً وَ جارُهُ جائِع»«53».

(145)از این حدیث درمی‌یافتم که پیوندی ژرف میان ایمان به خدا و رسیدگی به امور مردم وجود دارد. ایمان اسلامی ایمانی انتزاعی نیست که فقط مخصوص قلب و احساس آدمی باشد. ایمان اسلامی بی‌آنکه این ایمان در عمل و ذات و پیرامون آدمی و رسیدگی به امور مردم تجلی یابد، او را به آفرینندۀ هستی پیوند نمی‌زند. این مسئله را از حدیث دیگری از امیرالمؤمنین (ع) نیز دریافتم. از حضرت علی (ع) پرسیدند که آیا پروردگارت را می‌بینی؟ او گفت: «ما کُنتُ أَعبُدُ رَبّاً لَم أَرَهُ»«54» سپس از حضرت پرسیدند که با چشمان سر می‌بینی؟ او گفت: «لَم تَرَهُ العُیونُ بِمُشاهَدَة الأبصارِ وَ لکن رَأَتهُ القُلُوبُ بِحَقائِقِ الإیمانِ»«55».

(146)از این روایات درمی‌یافتم که پیوندی ژرف میان ایمان به خدا و خدمت

88