شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

سورۀ ناس

<
>

امام را بفریبد، اما او وارسته‌تر از آن بود تا فریفتۀ دنیا شود. پس فریب به سراغ امام هم می‌آید، ولی او فریب نمی‌خورد. بنابراین، هر کدام از ما در معرض خطرِ وسوسه از جانب خنَّاس هستیم. تصوراتی که خطور می‌کند، القائات و تردیدها و شک‌هایی هستند که مایۀ گمراهی‌اند. همچنین، دمدمه‌های شیطانی‌ای هست که به ذهن و روان ما راه می‌یابد و باعث رخنۀ وسوسه‌گر نهانی به باطن مردم می‌شود. وسوسه‌گر نهانی و آن حاضرِ غایب کیست که وسوسه می‌کند و فریب می‌دهد و سبب انحراف انسان در هر زمان می‌شود و همواره در کمین است؟ او کیست، جن است یا انسان؟

(41)این موجود بر دو نوع است: آشکار، که انسان است و نهان، که جن است؛ چه بسا شما واژۀ «جن» را بشناسید: «فَلَمّا جَنَّ عَلَیهِ اللَّیلُ»«12» «وَ إذ أَنتُم أَجِنَّـة فِی بُطُونِ أُمَّهاتِکُم»«13» در این آیه «أجنّـة» به معنای جنین است.

(42)«جُن« و «جَن» و «جنین» و «جنـة» به معنای شیء پنهان است. جن هر چیز پنهان است، اما حقیقت جن را نمی‌دانیم. من پس از پژوهش‌های پیگیر دربارۀ مفهوم جن، اذعان می‌کنم که حقیقت جن را نمی‌دانم، زیرا قرآن از جن به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا موجودی واقعی و مکلّف است. این معنی در سورۀ «جن» آمده است: «قُل أُوحِیَ إلَیَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ»«14» پس از این آیه قرآن کریم احکامی دربارۀ جن می‌گوید، از جمله اینکه برخی از آنان منحرف و برخی دیگر مؤمن‌اند. آنان برای استراق سمع در کمین می‌نشستند و آنان نیز به راهی دور رفتند، در عین حال که احکام و تکالیفی دارند.

(43)آنان کجایند؟ مفسران در این‌باره بسیار مطالعه کرده‌اند. برخی مفسران می‌گویند جن‌ها مردمان سیه چرده‌اند. اما این تفسیر نادرست

25