شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

یادداشت ناشر

<
>

را ترجمه کنیم و در اختیار علاقمندان فارسی زبان قرار دهیم.

لازم است از زحمات بی‌دریغ استاد گرانقدر جناب آقای موسی اسوار که همواره در کار ترجمه و ویرایش آثار امام موسی صدر از راهنمایی‌هایشان بهره برده‌ایم، قدردانی و تشکر کنیم.

متن این تفسیرها از نوارهای صوتی پیاده شده است و با نسخه‌های متعددی که به مرور زمان به دست آمده، تکمیل شده و تطبیق داده شده است. با این حال، بخش‌هایی کوتاه از سخنان امام موسی صدر در این نوارهای صوتی مفهوم نبوده و یا جاافتادگی داشته که در متن کتاب با علامت [...] مشخص شده است.

ذکر این نکته نیز لازم است که ترجمۀ آیات قرآن کریم، در سراسر این کتاب، از ترجمۀ استاد عبدالمحمد آیتی نقل شده است.

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

11