شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

یادداشت ناشر

<
>

قرآن کتاب آسمانی مسلمانان و نخستین منبعِ شناختِ آموزه‌های اسلامی است. اگر در مسیحیت شخصیتِ حضرت عیسی(ع) محوریت دارد، در اسلام کتاب است که محور دین و سرچشمۀ دریافت حقایق اسلامی است، و از همین‌روست که مهمترین معجزۀ پیامبر اسلام و نیز جاودانه تلقی می‌شود. هر حکم و اقدامی که دانشمندان اسلام و مسلمانان آن را به اسلام نسبت می‌دهند، نباید با قرآن ناسازگار باشد. در واقع، قرآن معیارِ سنجش هر آموزه و رفتاری است که آن را به اسلام نسبت می‌دهیم.

امام موسی صدر درس‌خواندۀ حوزه‌های علمیۀ قم و نجف است. هرچند او افزون بر تحصیلات حوزوی وارد دانشگاه شد و تحصیلات آکادمیک را نیز به آموخته‌هایش افزود، همیشه و هرجا عالم دین شناخته می‌شد. امام موسی صدر خود نیز مجموعۀ اقدامات سیاسی و اجتماعی‌اش را ادای وطیفۀ دینی می‌دانست.

این نکته نیز اهمیت دارد که بدانیم امام موسی صدر به درجۀ اجتهاد نائل شده بود. می‌توان این گونه در نظر داشت که مجموعۀ اقدامات امام موسی صدر و دیدگاه‌ها و اظهارات او برخاسته از نگرش و فهم او از اسلام بوده است. از همین جاست که مطالعۀ تفسیرهای او اهمیت می‌یابد. ما برای شناخت نگرش امام به اسلام و برداشت‌ او از آموزه‌های اسلامی ناگزیر از بررسی دیدگاه‌های تفسیری او هستیم.

از امام موسی صدر دو جلد تفسیر در اختیار ماست. کتاب پیش روی شما ترجمۀ جلد اول تفسیرهای اوست که در بردارندۀ سور قصار است. این تفسیرها در درس گفتارهای او برای کادرهای جنبش امل ارائه شده است. هدف این درس گفتارها آشنایی ژرفِ کادرها با آموزه‌های اسلام بوده است.

خداوند را شاکریم که این توفیق نصیبمان شده است که این تفسیرها

10