شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

کار اعتقادی و کار اقتصادی

<
>

(248)به‌طور خلاصه، جامعۀ اعتقادی جامعۀ زنده‌ای است که هرکس وجود دیگری را حس می‌کند؛ نزاعی نیست، بلکه رقابت است. رقابت نتیجۀ تفاوت در توانمندی‌هاست و تفاوت در توانمندی‌ها باعث ایجاد جریان و همدردی و تبادل می‌شود و درنتیجه، جامعه خالی از نزاع و یک‌پارچه و زنده و غیرطبقاتی می‌شود.

(249)جامعه‌ای که اسلام به ما پیشنهاد می‌کند، غیرطبقاتی است. این گام و این تصویری که ارائه کردیم واجد جزئیات بیشتری است نسبت به آنچه قبلاً گفته بودیم و با جزئیات بیشتر إن‌شاءاللّه در جلسۀ آینده صحبت خواهیم کرد.

غفر اللّه لنا و لکم.

146