شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مالکیت در اسلام - 2

<
>

را كسب‌ می‌كند، كه‌ لذت‌ و ارزش‌ بیشتری‌ دارد. در اینجا اصل‌ ایثار را درمی‌یابیم: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.»«118»

(206)نمونۀ‌ روشن‌ آن‌ را در علی‌ و فاطمه‌ و حسن‌ و حسین‌ می‌بینیم. آنان‌ روزه‌ بودند و هنگامی‌ كه‌ وقت‌ افطار فرا رسید، فقیری‌ آمد و آنچه‌ برای‌ افطار داشتند، به‌ فقیر دادند«119»: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ» چرا؟ زیرا این‌ كار لذت‌بخش‌ و كسب‌ رضای‌ خداوند ارزشمندتر است.

(207)در نبردها و تاریخ‌ مسلمین‌ هم‌ این‌ موارد را می‌بینیم. مجروح، تشنه‌ می‌شود. بسیاری‌ از شما بحمدالله مجروح‌ شده‌اید و می‌دانید. انسان‌ مجروح‌ چون‌ همراهِ‌ خون‌ آب‌ از بدنش‌ خارج‌ می‌شود، تشنه‌ می‌شود. در واقع‌، این‌ مسئله‌ باعث‌ تشنگی‌ شدید می‌شود. انسان‌ عادی‌ این‌ مسئله‌ را

124