شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مالکیت در اسلام - 1

<
>

نام‌ خوانده‌ شده‌ است، زیرا امور با هم‌ مشابه‌ می‌شوند.

(180)هنگامی‌ كه‌ اقتصاد كمونیستی‌ را در جهان‌ مطرح‌ كردند و در اندیشه‌هایشان‌ مالكیت‌ فردی‌ را بی‌اعتبار ساختند، گفتند كه‌ اسلام‌ مالكیت‌ فردی‌ را تأیید می‌كند. برخی‌ دیگر گفتند كه‌ مالكیت‌ فردی‌ احتكار و استثمار است. در نگاه‌ ماركس‌ مالكیت‌ دزدی‌ است. در اینجا كشمكشی‌ ایجاد شد. سبب‌ نزاع‌ این‌ بود كه‌ مالكیت‌ در اسلام‌ بنا بر مالكیت‌ سرمایه‌داری‌ فهمیده‌ شد. این‌ تشابه‌ اسمی‌ بود كه‌ باعث‌ نزاع‌ میان‌ اقتصاد اسلامی‌ و سوسیالیستی‌ شد. به‌ سخن‌ دیگر، اختلاف‌ در غیر محل‌ خودش‌ بود، و در جایی‌ نبود كه‌ باید مناقشه‌ باشد.

(181)در این‌ باره‌ به‌ یاد بحثی‌ می‌افتم‌ كه‌ میان‌ من‌ و مرحوم‌ شیخ‌ سعدی‌ یاسین‌ به‌ وجود آمده‌ بود. او یكی‌ از علمای‌ بیروت‌ و از مؤ‌سسین «اتحادیه جهان اسلام» (رابطه العالم الإسلامی) در مكه‌ بود. در كنار هم‌ نشسته‌ بودیم‌ كه‌ سخن‌ از چپ‌ و راست‌ شد. برادرمان، شیخ‌ سعدی‌ یاسین، اصرار داشت‌ كه‌ اسلام‌ راست‌ است. به‌ او گفتم: برادر چه‌ مسئله‌ای‌ باعث‌ شده‌ كه‌ تو این‌ نظر را داشته‌ باشی‌ و خود را در كنار استعمارگران‌ و امپریالیسم‌ جهانی‌ قرار دهی؟ چگونه‌ بار گناهان‌ استعمار را به‌ دوش‌ می‌گیری؟ گفت: به‌ نظر شما ما كیستیم؟ به‌ او گفتم‌ كه‌ در منطق‌ قرآن‌ ما بر صراط‌ مستقیم، «غیر المغضوب‌ علیهم و لاالضالین»، هستیم. حقیقت‌ این‌ است‌ كه‌ پژوهشگر عمیق‌ قرآنی‌ درمی‌یابد كه «المغضوب‌ علیهم» راستی‌ها هستند و «الضالین» چپی‌ها. ما هم‌ در «الصراط‌ المستقیم» هستیم.

(182)هم‌اكنون‌ ادعایم‌ را بدون‌ دلیل‌ بیان‌ می‌كنم. من‌ بی‌‌ذكر دلیل‌ می‌گویم‌ كه‌ ما در صراط‌ مستقیم، «غیر المغضوب‌ علیهم»، هستیم. می‌خواهم‌ این‌ مسئله‌ در ذهن‌ شما باشد، تا در آینده‌ به‌ این‌ مسئله‌ بپردازیم‌ كه‌ ما راست‌ نیستیم. چرا باید مسئولیت‌ جنایات‌ آمریكا و استعمار انگلیس‌

113