شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

ویژگی‌های حقوق مالکیت در اسلام

<
>

در خصوص‌ چگونگیِ ایجاد ثروت و توزیع‌ و رشد آن‌ آگاه‌ می‌شود؛ ثروتی‌ كه‌ برای‌ مردم‌ وسایلی‌ فراهم‌ می‌كند كه‌ به‌ رشدِ‌ شخصیتِ‌ انسانی‌ آنان‌ كمك‌ می‌كند، درمی‌یابد كه‌ در اسلام‌ برای‌ این‌ مسائل‌ طرح‌ و برنامه‌ وجود دارد و برحسب‌ تصادف‌ و اتفاق‌ نیست. یعنی‌ احكام‌ اسلام‌ از آیین‌ و دیدگاه‌ و خواستگاه‌ اقتصادی‌ نشأت‌ گرفته‌ است.«84» در واقع‌، مباحثی‌ كه‌ ما بدان‌ها می‌پردازیم‌ و پژوهشگران‌ نیز مطرح‌ می‌كنند، جست‌وجو و یافتن‌ چگونگی‌ این‌ راه‌ و روش‌ است.

(159)اگر دیدید كسی‌ از اینكه‌ اسلام‌ طرح‌ اقتصادی‌ دارد، شگفت‌زده‌ شده‌ است، باید در پاسخ‌ بگوییم‌ كه‌ ما ادعا نمی‌كنیم‌ كه‌ علم‌ اقتصاد در اسلام‌ وجود دارد، آن‌چنان‌ كه‌ مثلاً‌ فقه‌ وجود دارد.«85» اما پژوهشگر درمی‌یابد كه‌ طرحی‌ همه‌جانبه‌ و روشن‌ احكام‌ اسلامی‌ را در حوزۀ‌ اقتصاد هدایت‌ می‌كند. این‌ را می‌گوییم، زیرا یكی‌ از روحانیون‌ لبنان‌ و بسیاری‌ از متدینان‌ در جهان‌ اسلام‌ می‌گفتند كه‌ در اسلام‌ اقتصاد نداریم، اسلام‌ دین‌ خداست‌ و در هر دوره‌ بر اقتصاد غالب‌ تكیه‌ می‌كند.«86» متأسفانه، این‌ روحانی، در

103