شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اصول و روش اسلام در توزیع ثروت

<
>

طرفین‌ انجام‌ شده‌ باشد، مشمول‌ آیۀ‌ شریفه‌ و صحیح‌ خواهد بود، خواه‌ این‌ قرارداد ابتكاری‌ باشد یا قرارداد معمول‌ و متداول.

2.«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»«75»

(128)خواه‌ جدیدالتأ‌سیس‌ باشد یا نه، و بدیهی‌ است‌ كه‌ قراردادهای‌ باطل‌ از این‌ كلی‌ استثنا شده‌ است.

(129)اصل‌ پنجم: اقتصاد بر اساس‌ عقیده‌ و اخلاق‌

‌الف‌ ) تعریف‌

(130)مطالعه‌ و دقت‌ در قوانین‌ مالی‌ و تجاری‌ و اقتصادی‌ اسلام‌ به‌ خوبی‌ روشن‌ می‌كند كه‌ اسلام‌ هدف‌ اصلی‌ خود را تنها بالا رفتن‌ سطح‌ زندگی‌ مادی‌ مردم‌ و بهبود وضع‌ خوراك، لباس، مسكن‌ و سایر موجبات‌ آسایش‌ قرار نداده‌ است، بلكه‌ به‌ همراه‌ این‌ منظور، و بالاتر از آن، تكامل‌ روحی‌ و فضایل‌ اخلاقی‌ در نظر قانون‌گذار اسلام‌ بوده‌ است.

(131)بنابراین‌ در همۀ‌ احكام‌ فقهی‌ و معاملات‌ و كلیۀ‌ قوانین‌ اقتصادی، این‌ اساس‌ مورد ملاحظه‌ بوده‌ و ما نیز به‌ طور كامل‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ كنیم.

‌ب‌ ) دلیل‌ این‌ اصل‌

(132)1.آیات‌ متعددی‌ كه‌ زندگی‌ دنیا و دارایی‌ را زیبایی‌ و زینت‌ می‌داند و هدف‌ از آن‌ را تربیت‌ و امتحان‌ و یا مهم‌تر و ثابت‌تر از آن‌ را اعمال‌ صالح‌ قرار داده، خود بر این‌ مدعی‌ بهترین‌ دلیل‌ است.

(133)2.روایات‌ بی‌شماری‌ كه‌ در كتاب‌های‌ حدیث‌ و فقه‌ آمده‌ و ما به‌ ذكر چند تا از آنها اكتفا می‌كنیم. رسول‌ خدا فرمود: «نعم‌ المال‌ الصالح‌ للرجل

88