شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

تجارت و ارزش اضافی

<
>

(83)ماركس‌ برای‌ نامشروع‌ شمردن‌ تجارت،«45» بیانی‌ مخصوص‌ دارد كه‌ در آن‌ به‌ وجود آمدن‌ ارزش‌ اضافی‌ را در تجارت‌ اثبات‌ می‌كند. برای‌ توضیح‌ این‌ مسئله‌ مطلبی‌ را به‌ عنوان‌ مقدمه‌ از كتاب‌ كاپیتال‌ نقل‌ می‌كنم:

(84)معاملاتی‌ كه‌ در بازار انجام‌ می‌پذیرد به‌ دو شكل‌ دیده‌ می‌شود:

‌(85)شكل‌ اول: شخصی‌ كالایی‌ را كه‌ احتیاج‌ ندارد، می‌فروشد و كالای‌ مورد نیاز خود را تهیه‌ می‌كند. مثلاً‌ ده بیست متر پارچه‌ را كه‌ نیاز ندارد، در بازار می‌فروشد و یك‌ دست‌ لباس‌ می‌خرد. معامله‌ به‌ این‌ صورت‌ است: كالا ــ پول ــ كالا.

‌(86)شكل‌ دوم: كاملاً‌ با مورد قبل‌ متمایز است. این‌ شكل‌ بدین‌‌صورت‌ است: پول‌ ــ كالا ــ پول. یعنی‌ تبدیل‌ پول‌ به‌ كالا و تبدیل‌ مجدد كالا به‌ پول؛ خرید برای‌ فروش.«46»

(87)مشاهده‌ می‌شود كه‌ در صورت‌ اول‌ هدف‌ تهیه‌ كالای‌ مورد احتیاج‌ است‌ (یك‌ دست‌ لباس‌) با فروش‌ كالایی‌ كه‌ مورد احتیاج‌ نیست ده متر پارچه‌. پول‌ فقط‌ نقش‌ واسطه‌ و وسیلۀ‌ تهیۀ‌ مایحتاج‌ را داشته‌ است. در صورت‌ دوم‌ هدف‌ تهیۀ‌ پول‌ است‌ و برای‌ این‌ منظور پول‌ كمتری‌ به‌ عنوان‌ سرمایه‌ به‌ كار می‌افتد و كالایی‌ كه‌ فقط‌ ابزار ازدیاد سرمایه‌ است، خریداری‌ می‌شود و سپس،‌ با فروش‌ آن‌ پول‌ بیشتری‌ به‌ دست‌ می‌آید. در صورت‌ اول،‌ پول‌ بالاخره‌ به‌ كالایی‌ تبدیل‌ می‌شود كه‌ به‌ عنوان‌ ارزش‌ مصرف‌ یا

72