شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

افزایش ثروت

<
>

‌ مالتوس«35»، دانشمند اقتصادی‌ و فیلسوف‌ انگلیسی، بهترین‌ دلیل‌ بر صدق‌ گفتار ماست. رابرت‌ مالتوس‌ كه‌ یكی‌ از دانشمندان‌ مكتب‌ اقتصادی‌ كلاسیك«36» است، در سال ‌1766 میلادی‌ متولد و در سال ‌1834 وفات‌ یافته‌ است. مالتوس‌ بر طبق‌ محاسبات‌ مفصل‌ و بحث‌های‌ متعددی‌ بیان‌ كرد كه‌ افزایش‌ جمعیت‌ بشر به‌طور تصاعد هندسی‌ است، یعنی‌ در هر 25 سال‌ دو برابر و در هر 50 سال‌ چهار برابر و در هر 75 سال‌ هشت‌ برابر و در هر صد سال‌ شانزده‌ برابر است. در صورتی‌ كه‌ افزایش‌ مواد غذایی‌ لازم‌ برای‌ بشر به‌طور تصاعد عددی‌ است. یعنی‌ مثلاً‌ در مدت ‌25 سال‌ یك‌ برابر بر مقدار خواروبار بشر اضافه‌ می‌شود. بنابراین‌، در سال‌ بیست و پنجم‌ محصولات‌ غذایی‌ دو برابر شده‌ و در سال‌ پنجاهم‌ سه‌ برابر و در سال‌ هفتاد و پنجم‌ چهار برابر و در هر صد سال‌ فقط‌ پنج‌ برابر گردیده‌ است، و چون‌ زمین‌های‌ قابل‌ زراعت‌ محدود است، این‌ افزایش‌ مواد غذایی‌ هم‌ به‌‌زودی‌ متوقف‌ خواهد شد.

(42)مالتوس‌ با مطالعۀ‌ این‌ دو تناسب‌ نسبت‌ به‌ آیندۀ‌ بشر اظهار نگرانی‌

54