شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

کار تعیین‌کنندۀ ارزش

<
>

(28)پروفسور ژید نظریات‌ ماركس‌ را در قسمت‌های‌ كار مجرد، كار متراكم‌ و تبدیل‌ كارهای‌ پیچیده‌ به‌ ساده‌ و طرز احتساب‌ زمان‌ كاری‌ كه‌ اجتماعاً‌ لازم‌ است، نقد می‌كند و آن‌ها را انتزاعی‌ و فرضی‌ و غیرعملی‌ می‌داند.

(29)دربارۀ‌ عامل‌ تعیین‌كنندۀ‌ ارزش، نظریات‌ دیگری‌ از طرف‌ مكتب‌ كلاسیك‌ (از مكاتب‌ قدیمی‌ اقتصاد انگلستان‌) و علمای‌ مكتب‌ روحی‌ كه‌ در اواخر قرن‌ نوزدهم‌ میلادی‌ می‌زیسته‌اند، ابراز شده‌ است. ولی‌ با بحث‌ مفصلی‌ كه‌ دربارۀ‌ نظریۀ‌ ماركس‌ شد و با بیانی‌ كه‌ توضیح‌ دادیم، تصور نمی‌رود احتیاجی‌ به‌ بحث‌ و انتقاد یك‌‌یك‌ آنها داشته‌ باشیم. بنابراین، به‌ پاسخ‌ سؤ‌ال‌ دوم‌ خود می‌پردازیم.

47