شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

کار تعیین‌کنندۀ ارزش

<
>

4. منابع‌ پیدایش‌ سرمایه‌های‌ موجود چیست؟ و آیا این‌ سرمایه‌ها را می‌توان‌ مشروع‌ شمرد؟«15»

‌آیا كار تنها عامل‌ تعیین‌كنندۀ‌ ارزش‌ اشیاست؟

(10)نخست، به‌ عنوان‌ مقدمه، معنی‌ تولید و همین‌طور مقصود از احتیاجات‌ اقتصادی‌ را از نظر ارتباطی‌ كه‌ بحث‌ ما با آن‌ دارد، توضیح‌ می‌دهیم. تولید، برخلاف‌ مفهوم‌ ظاهر آن، در مباحث‌ اقتصادی‌ به‌ خلق‌ و ایجاد یك‌ ماده‌ گفته‌ نمی‌شود، بلكه‌ تولید فعالیتی‌ است‌ كه‌ برای‌ ایجاد وصف‌ و حالت‌ جدیدی‌ در موجود به‌ كار می‌رود،«16» به‌ این‌ شرط‌ كه‌ این‌ وصف‌ و حالت‌ آن‌ موجود را قابل‌ مصرف‌ كند.«17» كارخانۀ‌ ذوب‌ فلزات، سنگ‌ آهن‌ را با اسلوبی‌ خاص‌ تجزیه‌ می‌كند و آهن‌ خالص‌ را در دسترس‌ صنعتگر می‌گذارد. صنعتگر همین‌ فلز خالص‌ را به‌ صورت‌ تیرآهن، اتومبیل، در، قفل‌ و كلید درمی‌آورد یا فلزی‌ قیمتی‌ را به‌ اشیای‌ لوكس‌ و تجملی‌ تبدیل‌ می‌كند.

(11)در این‌ سه‌ مثال، خالص‌ كردن‌ آهن، تغییر شكل‌ دادن‌ آهن‌ خالص‌ و به‌ صورت‌ قابل‌ استعمال‌ شدن‌ آن‌ و تبدیل‌ فلز قیمتی‌ به‌ صورت‌ لوكس،

40