شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

کار تعیین‌کنندۀ ارزش

<
>

(1)علم‌ اقتصاد، هرچند اكنون‌ در شمار یكی‌ از مهم‌ترین‌ و مؤ‌ثرترین‌ مسائل‌ علوم‌ اجتماعی‌ است، ولی‌ علمی‌ است‌ كاملاً‌ جدیدالتأسیس‌ كه‌ مبانی‌ و اصول‌ آن‌ فقط‌ از چهار پنج‌ قرن‌ به‌ این‌ طرف‌ تدوین‌ و به‌ صورت‌ علم‌ درآمده‌ است.«4» از این‌ رو، وقتی‌ صحبت از اقتصاد در اسلام‌ می‌كنیم،مقصود همان‌ احكام‌ و قوانینی‌ است‌ كه‌ بر پایه‌های‌ دقیق‌ترین‌ اصول‌ِ این‌ علم‌ استوار شده‌ است، بدون‌ اینكه‌ كوچك‌ترین‌ نامی‌ از خود این‌ علم‌ و اصول‌ آن‌ در این‌ آیین‌ مقدس‌ برده‌ شده‌ باشد.

(2)خوانندگان، با مطالعۀ‌ این‌ مباحث‌ به‌‌خوبی‌ درمی‌یابند كه‌ قوانین‌ِ اقتصادیِ‌ اسلام‌ با نهایت‌ دقت‌ و با رعایت‌ تحولات‌ زمان«5»، بدون‌ اجازۀ‌ استثمار كارگر یا كینه‌توزی‌ نسبت‌ به‌ سرمایه‌دار«6»، با وسعت‌ نظر خاصی‌ كه‌ از آثار قوانین‌ الهی‌ است«7»، تدوین‌ و به‌ دنیا عرضه‌ شده‌ است. چون‌ توضیح‌ و دفاع‌ از این‌ مكتب‌ به‌ مقدماتی‌ چند نیازمند است‌ تا انتقادهایی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ بر آن‌ اصول‌ وارد شود، تشریح‌ و پاسخ‌ گفته‌ شود، خوانندگان‌ را به‌ مطالعۀ‌ این‌ سلسله‌ بحث‌ها دعوت‌ می‌كنیم.

(3)عناصر اصلی‌ اقتصاد بشر در این‌ سه‌ كلمۀ‌ «كار»، «سرمایه» و «زمین‌» خلاصه‌ می‌شود و با شناختن‌ این‌ سه‌ عنصر و سهمی‌ كه‌ هر یك‌ در تولید دارد، می‌توان‌ اصول‌ نظام‌های‌ مختلف‌ اقتصادی‌ دنیا را بیان‌

36