شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مقدمه

<
>

فقط‌ از جنبۀ‌ مكتبی‌ و ارزشی‌ با نظریات‌ مشابه‌ در مكاتب‌ سرمایه‌داری‌ و اشتراكی‌ متفاوت‌اند، بلكه، ابزارها و نهادهایی‌ هم‌ كه‌ نظام‌ اسلامی‌ برای‌ تحقق‌ آنها به‌ كار می‌برد، جامع‌تر و كامل‌تر از كاربرد تنها یك‌ نهاد بازار یا بیت‌المال‌ است، كه‌ مكاتب‌ یاد شده‌ بدان‌ تكیه‌ می‌كنند. در واقع‌ تفاوت‌ نظریات‌ اقتصادی‌ در مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام‌ با مكاتب‌ سرمایه‌داری‌ و اشتراكی، موضوعی‌ است‌ كه‌ امام‌ موسی‌ صدر تلاش‌ كرده‌ است‌ تا با قلم‌ و قدم‌ خود از ایران‌ تا لبنان‌ به‌ شیعیان‌ مولای‌ خود بنمایاند.

‌سید كاظم‌ صدر

32