شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

مقدمه

<
>

پروردگار و جهان‌ را نشان‌ می‌دهد و نقش‌ و رسالت‌ انسان‌ را در حیات‌ دنیوی‌ و سرانجامِ‌ او را در حیات‌ اخروی‌ آشكار می‌كند. به‌ علاوه، راه‌ و رسم‌ زندگی‌ را در این‌ جهان، از طریق‌ نظریه‌ و مواضع‌ خود به‌ انسان‌ نشان‌ می‌دهد. ازجمله، مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام‌ چگونگی‌ فائق‌ آمدن‌ بر مشكلات‌ اقتصادی‌ و رسیدن‌ به‌ عدالت‌ اقتصادی‌ را رهنمود می‌سازد.

پس، از نظر امام‌ صدر، اسلام‌ دینِ‌ عبادیِ‌ صرف‌ نیست، بلكه‌ فرهنگ، آیین‌ و رسالتی‌ برای‌ زندگی‌ است. این‌ مذهب، برای‌ تمام‌ ابعاد زندگی‌ انسان‌ برنامه‌ و دستورالعمل‌ دارد و نظام‌ اسلامی‌ هنگامی‌ استوار می‌شود كه‌ همۀ‌ ابعاد فكری‌ و اجتماعی‌ آن‌ در همۀ‌ ابعاد زندگی‌ انسان‌ حاكم‌ گردد. در عین‌ حال، اگر چنین‌ شرایطی‌ پیش‌ نیاید «هر بخشی‌ از نظام‌ اسلام‌ كه‌ اجرا شود، آثار خود را به‌ ارمغان‌ خواهد آورد، گرچه‌ این‌ آثار آن‌گاه‌ كامل‌ خواهد شد كه‌ بقیۀ‌ بخش‌های‌ نظام‌ اسلامی‌ نیز پدید آیند.» به‌ علاوه، مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام، مكتبی‌ است‌ كه‌ از جهان‌بینی‌ اسلام‌ سرچشمه‌ می‌گیرد و راه‌حلی‌ كه‌ برای‌ شكوفایی‌ زندگیِ‌ اقتصادی‌ بشر ارائه‌ می‌كند، مستقل‌ و متفاوت‌ از مكاتب‌ مادی‌ و ادیان‌ دیگر است. به‌ نظر می‌رسد كه‌ امام‌ صدر، دست‌كم‌ از هنگامی‌ كه‌ به‌ تحصیل‌ علم‌ اقتصاد در دانشگاه‌ پرداخت، در پی‌ كشف‌ و تدوین‌ و عرضۀ‌ این‌ مكتب‌ بوده‌ و هرگاه‌ در ایران‌ و لبنان‌ فرصت‌ مقتضی‌ یافته، به‌ معرفی‌ آن‌ پرداخته‌ است.

‌توزیع‌ درآمد میان‌ صاحبان‌ نهاده‌های‌ تولید

‌در هر اقتصادی‌ چند سؤ‌ال‌ مهم‌ مطرح‌ است: نخست‌ اینكه، تولیدكنندگان‌ چه‌ محصولاتی‌ تولید كنند كه‌ مورد نیاز مصرف‌كنندگان‌ باشد و رفاه‌ ایشان‌ تأمین‌ شود. دوم‌ اینكه، چگونه‌ محصولات‌ تولیدشده‌ میان‌ مصرف‌كنندگان‌ توزیع‌ گردد، تا در مجموع، نیاز همۀ‌ آنان‌ برآورده‌

18