شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

اخلاق پیروزی

<
>

اخلاق پیروزی

سخنرانی امام موسی صدر در کلاس اعضای ارشد جنبش أمل که به صورت هفتگی برگزار می‌شد. در این سخنرانی‌ها مباحث فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، برای اعتلای سطح آگاهی کادرهای جنبش امل مطرح می‌شد.

347