شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

عبادت و عبودیت

<
>

عبادت و عبودیت

سخنرانی امام موسی صدر در کلاس اعضای ارشد جنبش امل که به صورت هفتگی برگزار می‌شد. در این سخنرانی‌ها مباحث فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، برای اعتلای سطح آگاهی کادرهای جنبش امل مطرح می‌شد.

337