شما در حال مشاهده نسخه آرشیو می باشید.

صلح، پیوند پایندۀ اسلام و مسیحیت

<
>

صلح، پیوند پاینده اسلام و مسیحیت

پیام امام موسی صدر به مناسبت تقارن عاشورا و میلاد حضرت عیسی در 22 دسامبر 1977 (اول دی 1356). این تقارن در ایامی بود که لبنان و لبنانیان در آتش شعله‌ور جنگ‌های داخلی می‌سوختند. امام صدر در این پیام همه را به صلح فرا می‌خوانند.

243